Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Fakta

Espoo - Visio

ESPOO - VISIO

Espoo on ihmistä varten. Espoossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä.

Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa on avoin ja vireä ilmapiiri. Espoo luo edellytykset kuntalaisten vahvalle identiteetille ja henkiselle kasvulle.

Espoo on edelläkävijä, uudenlaisen osallisuuden, yksilön ja yhteisen vastuun kaupunki, jossa on tarjolla korkeatasoiset palvelut asukkaille.

Espoon vaihteleva luonto, merellisyys, viihtyisät asuinalueet ja toimivat yhteydet muodostavat omailmeisten kaupunkikeskusten jäsentämän turvallisen kaupunkiympäristön.

Espoo tunnetaan maailmanlaajuisesti verkottuneena huipputeknologian, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden erityisosaajana. Espoo on osana pääkaupunkiseutua Suomen kilpailukykyisin yrittäjyyden keskus.


KAUPUNGIN TOIMINTA-AJATUS

Espoon kaupunki luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein.


ESPOON ARVOT

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista kaikessa toiminnassa. Asiakaslähtöisyys koskee niin kuntalaisille ja yrityksille annettavia palveluja kuin organisaation sisäisiäkin palveluja. Se merkitsee myös asiakkaiden antamien tietojen tai heiltä saadun palautteen huomioon ottamista palvelujen ja muun toiminnan kehittämisessä.

Suvaitsevaisuus

Suvaitsevaisuudella tarkoitamme toisten ajatusten arvostamista, eri mielipiteiden yhtäläistä kuuntelua, ihmisten tasaveroista ja hyvää kohtelua sekä erilaisuuden ymmärtämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuudella tarkoitamme uusien asioiden käyttöönottoa, jatkuvaa monipuolista kokeilu-, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä nopeaa omaksumista ja oppimista.

Kumppanuus

Kumppanuudella tarkoitamme kaikkia osapuolia hyödyttävää avointa yhteistyötä ja verkostomaista työtapaa sekä monipuolisia liittoutuma- ja partnerisuhteita. Se tarkoittaa myös asiakkaiden mukanaoloa ja osallistumista palvelun suunnitteluun ja toteutukseen tasaveroisena osallistujana.

Tuloksellisuus

Tuloksellisuudella tarkoitamme toiminnan vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta. Tuloksellisella toiminnalla saavutetaan haluttuja vaikutuksia. Tuloksellisuus tarkoittaa onnistumista asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa eri tasoilla. Palvelut ja muu toiminta on tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetty.