Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Julkiset palvelut

Espoon kaupunkipolut kansalaisverkossa

1622006_111315_0.jpgEspoon kaupunkipolut kansalaisverkossa

Espoo on ainutlaatuinen verkostokaupunki useine kaupunkikeskuksineen. Espoolla on merkittävä historia vaikka kaupunkina se on nuori. Espoo on yksi maan voimakkaimmin kasvavia muuttoalueita. Espoolaisuus on monimuotoista ja -ilmeistä. Näistä syistä Espoon kaupunki on kumppaneineen toteuttanut hankkeen Espoon kaupunkipolut.

Laaja ja edustava joukko espoolaisia toimijoita - kansalaisjärjestöjä, viranomaistahoja sekä yksittäisiä kaupunkilaisia - on osallistunut hankkeen mittavaan toteutusprosessiin. Työn tuloksena on syntynyt Espoon kaupunkipolut -esitesarja, joka sisältää viiden kaupunkikeskuksen alueille sijoittuvia kaupunkipolkuja, joilla esitellään yhteensä yli 400 erilaista espoolaiskohdetta. Kaupunkikeskuksissa ja niiden lähiympäristössä kiertelevillä poluilla on läsnä historia ja nykypäivä, vireä kaupunkikulttuuri eri muodoissaan sekä alueen rikas luonto.

Sarja kattaa Espoon keskuksen, Leppävaaran, Espoonlahden, Matinkylä-Olarin sekä Tapiolan alueet. Kaupunkipolkuesitteet on tarkoitettu uusille ja vanhoille asukkaille, vierailijoille ja koululaisille, jotka haluavat opastetusti ja paikan päällä monipuolisesti tutustua Espoon eri alueisiin. Esitesarja pyrkii avaamaan näkökulmia omaleimaiseen ja monikerroksiseen kaupunkiin - molemmilla kotimaisilla kielillä.

Esitteitä on saatavilla mm. Espoon kirjastoista ja yhteispalvelupisteistä. Polkuihin pääsee tutustumaan myös Espoon kaupungin verkkosivulta www.espoo.fi/kaupunkipolut.

Kaupunkipolkujen esitteet on sijoitettu nyt myös kansalaisverkkoon asianomaisten suuralueiden ja kaupunginosien julkisten palvelujen viestialuille ja verkkosivuille:


Suuralue
Kaupunginosa
Vanha-Espoo
Espoon keskus
Suur-Leppävaara
Leppävaara
Suur-Espoonlahti
Espoonlahti
Soukka
Suur-Matinkylä
Matinkylä
Olari
Suur-Tapiola
Tapiola
Otaniemi

Kaupunkipolkujen kuvausten sisältöä voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä kuvia, tekstejä ja linkkejä yhdessä verkossa toimivien tahojen kanssa. Esimerkkinä tällaisen yhteistyön käynnistämisestä on Soukan kaupunkipolku / Sökö Stadsstig, jotka sijaitsevat kansalaisverkossa sekä Soukan kaupunginosan että Soukka-seuran sivustolla.