Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Keskustelut - Kulttuurikeskustelut

Espoonlahden kulttuuritilat

Arvoisat Espoonlahden valtuutetut ja muut vaikuttajat.

Valtuuston esityslistalla on seuraavat maininnat Lippulaivan kulttuuritiloista.

Lisäksi kortteliin sallitaan rakentaa kulttuuritoimintaa palvelevia (yy) tiloja
4000 k-m2 osaksi palvelukeskusta. Tiloihin on tarkoitus sijoittaa Espoonlahden aluekirjasto……Alueelle saa myös sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. (LPA-1, pinta-ala 6429 m2, rak.oik. 17.500+4000 k-m2).

Toimialajohtaja Wikberg on omalla päätöksellään rajoittanut tilat 3500 m2:iin, josta kirjasto ja yhteispalvelu vievät valtaosan. Minusta listalla mainituista 4000 neliöstä pitää ehdottomasti pitää kiinni.  

Kulttuuritiloihin mahtuu Wikbergin rajoitusten jälkeen vain teatterinäyttämö, jolla on riittämättömät lavaste- ja pukeutumistilat. Toivomaamme kokoushuonetta ei tule, vain kaksi pientä toimistohuonetta. Miksi rakentaa kalliilla torson ja toimimattoman, kun saisi hyvänkin ja pitkään palvelevan muutamalla lisäneliöllä? Espoonlahden asukkaat kuitenkin luopuivat kaavassa olevasta omasta kulttuuritalon ja nuorisotoimen tontista, jotka uudelleen kaavoittamalla kaupunki saa huomattavia tuloja.

Tulen juuri taiteen perusoppilaitosten rehtorien kokouksesta. Oppilaitoksia ovat:
Esittävän taiteen koulu
Espoon kuvataidekoulu
Espoon musiikkiopisto
Espoon tanssiopisto
Musiikkiopisto Juvenalia
Musiikkiopisto Kungsvägen
Pohjois-Espoon musiikkikoulu
Tapiolan musiikkiopisto.

Kaikkia taiteenaloja edustavat oppilaitokset ovat todenneet, että niiden opetus on Espoon suuralueista heikointa Espoonlahdessa. Ne ovat etsineet pitkään sopivia opetustiloja Espoonlahdesta tässä onnistumatta. He varoittivat, ettei käy kuten Keski-Espoossa, jossa kaikki kirjaston yhteyteen suunnitellut kulttuurin opetus- ja harrastetilat poistettiin suunnitelmista. Myös Työväenopisto on etsinyt sopivia tiloja Espoonlahdesta, koska tilojen puutteen vuoksi opetus Espoonlahdessa täysin riittämätöntä ja kaupungin heikointa.

Vaikka nyt valtuuston käsittelyssä ei oteta kantaa vielä tilaratkaisuihin, niin toivoisin, että valtuutetut ottaisivat kantaa tilatarpeisiimme jo tässä vaiheessa. Kuten olemme moneen otteeseen todenneet, tarvitsemme Espoonlahdessa kulttuuritilat, aluekirjasto on toissijainen.

Tavoitteena oli musiikki- ja kuvataideluokat yhteiskäyttöön Työväenopistolle, taiteen perusopetukselle ja harrastekerhoille. Tiloja ei kuulemma tule, koska ne ovat liian kalliit lapsille ja nuorille. Eli ne eivät ole riittävän halpoja ja huonoja, eivätkä riittävän syrjässä, jotta niitä voisi antaa nuorille. Muita tilojahan ei ole tarjolla, muutenhan ei olisi jatkuva haku päällä.

Kulttuurilautakunta on aiemmin ottanut em. asukkaiden toiveiden mukaista kantaa tiloihin. Niin varmaan tänä keväänäkin. Wikberg ei tule esittelemään lautakunnan päätöstä KH:lle lautakunnan päättämässä muodossa, joten toivon, että jokainen poliitikko pyrkii vaikuttamaan KH-käsittelyyn kun sen aika on.Muistutan vielä, että toisin kuin virkamiehet väittää, KH:le ei esitetty Soukan ja Kivenlahden kirjastojen sulkemista, eikä KH niin päättänyt viime kesäkuussa. Asia mainittiin vain perusteluissa. Päinvastoin KH painottaa lähikirjastojen merkitystä.

Kirjaston mukaan Soukan kirjaston aukioloaikarajoitukset ovat lisänneet suorien kulkuyhteyksien vuoksi jo kapasiteetin rajoilla toimivan Omenan palveluja. Soukan sulkeminen heikentää Soukan, Soukanniemen, saariston, Suvisaariston, Kaitaan ja Iivisniemeen palveluja. Kivenlahdessa saataisiin aikaan nuorisotoimen ja kirjaston toimintaa koordinoimalla uudenlainen konsepti nuorisotoimen ja kirjaston yhteistyöstä lasten ja nuorten parhaaksi. Tilat olisivat sopivat ja synergian vuoksi osasta tiloja voitaisiin ehkä luopuakin.

Terv Jussi

Juhani Hakala
Espoon kulttuurillautakunnan puheenjohtaja
Alakartanontie 31 B 6, 02360 Espoo