Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Keskustelut - Kulttuurikeskustelut

Aloite arkkitehtuurikilpailusta

Jätän kulttuurilautakunnalle okeisen aloitteen 27.09.06KANSAINVÄLINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU TEATTERITALOSTAVuonna 2008 Espoo täyttää 550 vuotta. Espoon vision mukaan Espoo on kulttuurikaupunki. Espoo poikkeaa kuitenkin yhdeltä osin kulttuuritarjonnaltaan paljon pienemmistäkin kaupungeista. Meillä ei ole yleensä kaupunkien imagoon kiinteästi liittyvää teatteritaloa.

Modernia teatteritaloa pidetään Suomessa keskeisenä kaupungin imagotekijänä.  Espoossa edes taksit eivät löydä toimiostotalossa sijaitsevaa kaupunginteatteria. Teatterin korkeatasoiset kansainväliset vierailut saavat ylistäviä    arvosteluja ja vetävät myös teatterialan ammattilaisia.

Tapiolassa ei ole ollut sen imagoa tukevaa julkista rakentamista. Tapiolan   alkuperäinen arkkitehtoninen ilme on hiipumassa lisärakentamisen myötä.  Myöskään Espoon kaupunki ei ole sitten 1980-luvun kulttuurikeskuksen      jälkeen rakentanut kaupungin ilmettä muovaavia ja arkkitehtonisesti huomionarvoisia julkisia rakennuksia.

Otaniemi-projekti pyrkii yhdistämään imagollisesti Otaniemeä, Keilalahtea ja Tapiolaa. Keilalahdessa on runsaasti kansainvälisen tason high tech yrityksiä. Espoossa on Suomen ainoa kansainvälistä teatteritarjontaa tarjoava teatteri, riittämättömissä ja puutteellisissa tiloissa. Teatterin puitteet eivät vastaa kaupungin kansainvälistä imagoa.

Kulttuurilautakunta esittää, että juhlavuonnaan 2008 kaupunki merkittävänä kulttuuritekona n järjestää kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun teatteritalon suunnittelusta.

Lautakunta toteaa edelleen, että ennen kuin kilpailua voidaan toteuttaa, tulee teatteritalon tontti- ja kaava-asiat päättää vuonna 2007.  Myös teatterin tulee em. syistä aloittaa talon suunnittelu ensi vuonna. Teatterisäätiö tulee hakemaan kaupunginhallitukselta suunnittelurahaa ensi vuodella. Kulttuurilautakunta tukee hakemusta.

Vaikka teatteritalon rakentaakin säätiö, on talolla suuri merkitys Espoolle kaupunkina. Siksi myös Espoon tulee omalta osaltaan ja käytettävissään olevin keinoin tukea rakennusprojektin edistymistä.

Juhani Hakala