Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Keskustelut - Kirjastokeskustelut

Kirjastojen tilanne


Valtuuston kirjastolle myöntämä lisämääräraha meni kokonaan aineistorahan nostoon. Sen lisäksi kirjaston piti löytää n 200 000 €:n säästöt. 100~000 € saatiin koko jäljempänä esitetyllä tavalla, eli aukioloaikoja rajoittamalla. 100~000 € jäi keräämättä, koska palkataan konsultti selvittämään kirjaston tilannetta. Sitä ennen ei kirjastoja saa sulkea  Vaadittu 100~000 €:n säästö olisi merkinnyt kahden kirjaston sulkemista koko vuodeksi. Ellei kirjasto saa lisärahaa keväällä, joudutaan loppuvuonna sulkemaan 4-5 kirjastoa, jotta 100~000 :n säästö saadaan kokoon.

KULA:n esityslistan liite: ”Aukioloaikoja joudutaan edelleen supistamaan koska tuntityöntekijöiden palkkaamiseen ei ole määrärahaa. Suurten kirjastojen (Omena, Leppävaara ja Tapiola) aukioloajoista joudutaan supistamaan yksi ilta viikosta, 2-4 tuntia kirjasto, jolloin ao. kirjastot suljetaan klo 16. Lähikirjastoista joudutaan supistamaan Laaksolahden ja Viherlaaksoon kirjastojen ilta-aukioloaikaa. Sunnuntaiaukioloista joudutaan luopumaan Leppävaaran aluekirjastossa ja Kalajärvellä.

Lähikirjastoja joudutaan sulkemaan sairaustapauksissa henkilökuntapulan vuoksi. Laskelma perustuu siihen, että avoinna oleviin ja auki tuleviin vakansseihin saadaan täyttölupa. Laskelma perustuu myös siihen, että kolmen kirjaston vuokra-, sähkö ja siivouskustannuksista puuttuu puolen vuoden tarve”

Vuoden 2004 lähikirjastojen aukiolosupistukset näkyvät jo ko. kirjastojen lainaus- ja kävijämäärän laskuna, vaikka  kokonaiskävijämäärät ja lainaukset ovat vielä kasvussa.  Kun suurten kirjastojen aukiloloaikaa joudutaan supistamaa tulee se näkymään lainaus- ja kävijämäärissä.