Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Keskustelut - Kirjastokeskustelut

Suomen kirjastoseura lähikirjastojen säilyttämisestä

                                 

Lähikirjastot ylläpitävät ja luovat yhteisön elinvoimaa – lakkauttaminen on lyhytnäköistä yhteiskuntapolitiikkaa
 
 
Suomen kirjastoseuran mielestä lähikirjastojen toimintaa tulisi lakkauttamisten sijaan vahvistaa. Ne toteuttavat yhteiskunnassa tehtäviä, joita ei voi muille toimijoille delegoida.
 
Kirjasto on kaikkien kansalaisten peruspalvelu, jonka avulla toteutuvat sivistykselliset oikeudet. Suomen kirjastoseura katsoo, että lähikirjastot tulee nähdä olennaisena osana hyvinvointipalveluja, jotka edistävät terveyttä, aktiivisuutta ja yhteisöjen vireyttä. Kirjastotilat eivät ole kuluerä vaan investointi terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin.
 
Kirjastot ovat tärkeimpiä avoimia, ei-kaupallisia kohtaamispaikkoja, joihin jokainen voi tulla omana itsenään. Kirjastot toimivat alueensa keskuksina, olohuoneina, oppimisympäristöinä ja kulttuuritiloina. Monissa kunnissa kirjastoimi tekee yhteistyötä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa ja yhteistyö ulottuu myös sosiaalitoimeen. Kirjastot palvelevat kaikkia kuntalaisia päivähoitolapsista vanhainkodin asukkaisiin.
 
Lähikirjasto ei ole korvattavissa verkko-palveluilla tai eri ikäryhmille suunnatuilla kerhotiloilla. Lähikirjastossa tapaa ja toimii koko yhteisö yhdessä. Kirjasto tarjoaa asukkaille ja yhdistyksille tilaa tuoda omia vahvuuksiaan esiin: näyttelyt, esitykset ja yhdessä tekeminen kuuluvat olennaisesti nykyaikaisen lähikirjaston toimintaan.
 
Lähikirjasto on paikka, jossa parhaimmillaan vieraillaan monta kertaa viikossa. Mikäli etäisyys kirjastoon kasvaa kuljetusvälinettä vaativaksi, karsiutuvat lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten asukkaiden käynnit nykyisestä. Monen arki hankaloituu, kun palvelut keskitetään vain isoihin yksikköihin. Elinvoimaisten kylien ja kaupunginosien palvelukokonaisuudesta jää erittäin tärkeä palanen pois, jos lähikirjasto suljetaan.
 
Lakkauttamisen sijaan lähikirjastoja tulisi tarkastella voimavarana, jota voidaan eri sektoreiden yhteistyötä lisäämällä käyttää nykyistäkin rikkaammin kuntalaisten lähipalvelujen tarjoajana.
 
 
Helsingissä 4.12.2009

 
Suomen Kirjastoseura ry  
 
Markku Laukkanen                                               Sinikka Sipilä
puheenjohtaja                                                        toiminnanjohtaja
 
Päivi Litmanen-Peitsala
Suomen kirjastoseura / Kirjastolehti
Finnish Library Association
tel. +358 44251 5209