Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Keskustelut - Kirjastokeskustelut

Vetoomus Kivenlahden kirjaston puolesta

Vetoomus Kivenlahden kirjaston toimintojen jatkamiseksi
 
Espoon kulttuurilautakunta käsittelee 3.3.2010 kokouksessaan ehdotusta, jossa esitetään Kivenlahden
ja Soukan kirjastojen yhdistämistä. Me Kivenlahden kirjaston ystävät vaadimme,että Kivenlahdessa
on tulevaisuudessakin kirjastopalveluja.

Ala-Kivenlahdessa sijaitseva Kivenlahden kirjasto on erittäin tärkeä etenkin lapsille, nuorille, työttömille
ja ikäihmisille. Sen lähellä on kaksi isoa koulua ja yksi pieni koulu, päiväkoteja ja ikäihmisten
palveluja. Lisäksi Ala-Kivenlahdessa on kivenlahtelaisten ja lähialueen asukkaiden terveyspalvelut.

Kivenlahdessa asuu paljon ikäihmisiä, joille kulkeminen Espoonlahden keskukseen on erittäin hankalaa.
Toisaalta sinne matkustaminen maksaa ja kustannukset vähentäisivät vähävaraisten asiointia
kirjastossa.

Kirjastopalveluilla estetään syrjäytymistä. Palvelujen siirtäminen Ala-Kivenlahdesta Espoonlahden
keskukseen lisäisi eri-ikäisten syrjäytymisriskiä.

Me Kivenlahden kirjaston ystävät muistutamme, että vuoden 2007 toukokuussa Kivenlahden kirjaston puolesta on tehty vetoomus, jonka on allekirjoittanut 851 asukasta.
Emme vaadi kirjastopalvelujen säilyttämistä nykyisenlaisina, kun Espoonlahdessa on kirjasto, vaan sitä, että Ala-Kivenlahdessa olevassa kirjastossa on
lasten ja nuorten kirjoja, lehtilukusali lainauspalvelut ja joitakin aikuisten kirjoja. Myös Espoon kulttuurilautakunta on tukenut kirjastopalvelujen säilyttämistä
Kivenlahdessa elokuussa 2007 tekemällä päätöksellään. Lisäksi Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2008 joulukuussa toivomuksen, jonka mukaan pitäisi laatia suunnitelma siitä, miten Kivenlahden kirjaston nykyisissä tiloissa voidaan toteuttaa eri toimintoja kumppanuusperiaatteella siten, että kirjastopalveluja tarjotaan Kivenlahdessa myös Espoonlahden aluekirjaston valmistumisen jälkeen.

Kivenlahden kirjaston ystävien/ Kivenlahti-Stensvik ry:n puolesta Johanna Värmälä