Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Keskustelut - Kirjastokeskustelut

Soukan ja Kivenlahden kirjastojen yhdistämisestä - kulttuurilautakunnan päät

Soukan ja Kivenlahden kirjastojen yhdistämisestä


Espoonlahden aluekirjaston väliaikaisten tilojen tarveselvitys (palautettu 3.3.2010)

Ehdotus         Vapaan sivistystyön tulosyksikön johtaja:

Kulttuurilautakunta hyväksyy vaihtoehdon 1 Espoonlahden kirjastopalveluiden kehittämisen pohjaksi.

Kulttuurilautakunta hyväksyy Espoonlahden väliaikaisen aluekirjaston tarveselvityksen liitteen mukaisena sekä kehottaa Vapaan sivistystyön tulosyksikön etsimään sopivia väliaikaisia vuokratiloja ja Tilakeskus-liikelaitoksen käymään vuokraneuvotteluja soveltuvista väliaikaisista tiloista.

Samalla hyväksytään Kivenlahden ja Soukan kirjastojen yhdistyminen Espoonlahden aluekirjastoksi.

Käsittely:

Suntio teki Tiaisen ja Toltti-Loikkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: " Kulttuurilautakunta hylkää Espoonlahden aluekirjaston väliaikaisten tilojen tarveselvityksen".

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jonka takia on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Balk, Garam, Granström, Mattila, Mygrijev ja Schröder-Wikberg ja Suntion ehdotuksen puolesta Lumme, Siberg, Volotinen, Yusuf, Tiainen, Toltti-Loikkanen ja Suntio.

Puheenjohtaja totesi kulttuurilautakunnan 7 äänellä 6 sitä vastaan hyväksyneen Suntion ehdotuksen.

Tiainen, Lumme, Siberg, Volotinen, Toltti-Loikkanen ja Suntio tekivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: "katsomme esityksen tarkoitushakuisesti valmistelluksi. Se ei sisällä olennaisia 3.3.2010 kokouksessa pyydettyjä tarkennuksia ja siinä mainitut kustannusarviot ovat vajanaisia ja täysin vailla perusteita. Pöytäkirjamerkinnän tekijät toivovat jatkossa tiiviimpää ja erityisesti avoimenmpaa yhteistyötä valmistelijan kanssa."

Päätös               Kulttuurilautakunta:

Kulttuurilautakunta hylkää Espoonlahden aluekirjaston väliaikaisten tilojen tarveselvityksen.

Tiainen, Lumme, Siberg, Volotinen, Toltti-Loikkanen ja Suntio tekivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: katsomme esityksen tarkoitushakuisesti valmistelluksi. Se ei sisällä olennaisia 3.3.2010 kokouksessa pyydettyjä tarkennuksia ja siinä mainitut kustannusarviot ovat vajanaisia ja täysin vailla perusteita. Pöytäkirjamerkinnän tekijät toivovat jatkossa tiiviimpää ja erityisesti avoimenmpaa yhteistyötä valmistelijan kanssa.