Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Uutiset - Uutisarkisto

Espoon henkilöstön piina loputtava

Kannanotto

ESPOON SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ
Kunnallistoimikunta 03.11. 04  

Päättyvällä valtuustokaudella sosialidemokraatit ovat useasti kiinnittäneet kaupunginvaltuuston ja kaupungin ylimmän johdon huomiota siihen, että viestit kaupungin työntekijöiltä kertovat paineista, uupumuksesta ja sairastamisesta. Ongelmat ovat syntyneet monien samanaikaisten, etupäässä ulkopuolisten konsulttien johtamien uudistusten seurauksena. Kaupunginjohto ei ole hallinnut muutoksen johtamista.

Viimeksi tästä on todistajalausunnon antanut kaupungin palveluksesta eroava liikuntajohtaja Alexander Holthoer. Hänen erolleen esittämiä perusteluja ei voida sivuuttaa. Espoossa ei enää voida tyytyä selitykseen, että henkilöstön pahoinvoinnin ja uupumuksen aiheuttajana olisi muutosvastarinta tai vaikeuksiin johdettu kaupungin talous.
Ensi vuonna aloittavan valtuuston on otettava ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tehtäväkseen johtamisen ongelmien selvittämisen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Vain näin voidaan palauttaa Espoon hallintoon sellainen luottamus, jonka avulla kaupungin kehittäminen voidaan jälleen kääntää kohti parempaa tulevaisuutta.