Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Uutiset - Uutisarkisto

Opetus- ja kulttuuritoimesta sivistystoimi

Opetus- ja kulttuuritoimesta sivistystoimi

Opetus- ja kulttuuritoimen nimi ja tulosyksiköiden määrä muuttuivat kun toimialan uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2005 alusta. Toimialan nimi muuttui sivistystoimeksi ja toimialalla on neljä tulosyksikköä.
Toimialan nimi muuttuu Espoon sivistystoimeksi. Aikaisemman viiden tulosyksikön sijasta toimialalla on neljä tulosyksikköä: suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen tulosyksikkö, vapaan sivistystyön tulosyksikkö ja kaupunkikulttuurin tulosyksikkö. Uuteen vapaan sivistystyön tulosyksikköön kuuluvat kaupunginkirjasto, työväenopisto, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, nuorisotoimi sekä yhteispalvelu sekä kuluttajaneuvonta.
Yhteispalvelu ja kuluttajaneuvonta yhdistetään samaan toimintayksikköön Kummatkin tuottavat välitöntä asiakaspalvelua ja toimivat jo nykyään samoissa toimipisteissä Leppävaarassa, Matinkylässä ja Espoon keskuksessa.

Vapaan sivistystyön tulosyksiköön kuuluvan kulttuuritoimen tehtävä on tuottaa ja kehittää kaupungin asukkaiden henkistä hyvinvointia sekä alueen yhteisöllisyyttä vahvistavia kulttuuripalveluja. Siellä hoidetaan aluetoimintaa, ruotsinkielistä kulttuuritoimintaa, taiteen perusopetuksen koordinointia, lastenkulttuuria, monikulttuuritoimintaa sekä avustuksia ja yhteistyösopimuksia (siltä osin kuin ne eivät kuulu kaupunkikulttuuriin).

Uusi kaupunkikulttuurin tulosyksikkö kokoaa yhteen ja koordinoi yleisölle suunnattuja kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita sekä huolehtii kaupunkikuvasta, profiili- ja kärkihankkeista, sopimuskumppaneista, yritysyhteistyöstä sekä kaupunkikulttuurin alaan kuuluvista avustuksista ja yhteistyösopimuksista. Tulosyksikön toiminnan piiriin kuuluvat mm. WeeGee (taidemuseo, kaupunginmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Cartes ja Aarni Galleria), Gallen-Kallelan museo, Suomen kellomuseo, Tapiola Sinfonietta, Espoon kaupunginteatteri, festivaalit kuten April Jazz, Espoo Ciné, Espoon Pianoviikko, KuoroEspoo sekä Urkuyö ja Aaria) Kulttuurikeskus, Sellosali sekä kaupungin edustusurheilutapahtumat ja -joukkueet.
Uudistuksen tavoitteena on tuottaa palveluita alueellisesti yli yksikkö- ja toimialarajojen siten, että ne entistä paremmin ottavat huomioon kaupunkilaisten tarpeet ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Tavoitteena on myös lisätä tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä sekä selkeyttää johtamisjärjestelmää.

Valtuusto hyväksyi toimialan uuden johtosäännön kokouksessaan 17.12.2004.