Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Uutiset - Uutisarkisto

Ehdotus asukasfoorumitoiminnaksi

Espoon kaupunginhallituksen asialista 16.03.2009 Asianro 1704/090/2009:


Selvityksen ehdotusosa on kopioitu tähän alle:

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää edistää Espoon omatoimista asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia järjestämällä heille mahdollisuuden kaupungin tukemaan asukasfoorumitoimintaan seuraavin periaattein:

1
kullekin seitsemälle suuralueelle muodostetaan asukasfoorumi

2
kolmen keskusjärjestön, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n (EOK) sekä Esbobygdens ungdomsförbund rf :n (EBUF) asukasfoorumityöryhmä suorittaa asukasfoorumien valmisteluryhmien valinnan alueen asukkaista. Asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, jotta kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut voi osallistua niihin

3
keskusjärjestöjen asukasfoorumityötä varten valitsema työryhmä tekee toimintaa koskevat ohjeet ja sopii perusteet avustuksen käytöstä sekä toimii linkkinä asukasfoorumien ja kaupungin välillä.

Nykyinen alueneuvottelukuntatyöryhmä huolehtii asukasfoorumitoiminnan käynnistämisestä ja ohjeista.

4
kaupunki antaa asukasfoorumiryhmälle keskusjärjestöjen työryhmälle foorumitoimintaa varten 9 000 euron suuruisen vuosiavustuksen. Työryhmän tulee toimittaa kaupungille vuosittain yhteenveto asukasfoorumien toiminnasta ja avustuksen käytöstä.

5
asukasfoorumien tavoitteena on mm.
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
- kunnan asukkaiden oma-aloitteisen asioiden hoidon, valmistelun ja suunnittelun edistäminen
- edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi
- luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle
- edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista näkemyksensä asioiden valmisteluvaiheessa.