Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoo - Uutiset

Soukka-seura Hannuksenpellon kaavamuutosehdotuksesta

Espoon kaupunki
kaupunkisuunnittelulautakunta

Mielipide asiasta Hannuksenpelto II, 442100

Soukka-seura ry, Sökö sällskapet rf, sen johtokunta ja maankäytön työryhmä, on huolellisesti perehtynyt kaavamuutoksesta esitettyyn aineistoon ja lausuu siitä seuraavaa:
  • kaavaesitys rajoittaa liikaa Länsiväylän leventämistä
  • suuri osa alueesta on liian alavaa otettavaksi käyttöön
  • Länsiväylän alittava Marsbynportti ei ole toteuttamiskelpoinen
  • Djubsundbäcken-vesiuoma on säilytettävä avoimena
Perusteluina esitämme seuraavia tosiasioita.

Espoonlahden aluetta on jo pitkään kehitetty nukkumalähiönä, jossa mm. työpaikkojen ja paikallisten palveluiden määrä on erittäin matala suhteessa asukasmäärään ja tasapainoiseen tarpeeseen. Kaupunki on tulevissa suunnitelmissa voimistamassa tätä vinoutumaa hyvin paljon.  Voimakkaasti lisääntyvä alueen asukasmäärä ja jo lähitulevaisuudessa käyttöön tulevat modernit kaupunkiautot tulevat lisäämään Länsiväylän liikennemäärää niin paljon että lisäkaistoja on rakennettava. Modernit kaupunkiautot tulevat kuljettamaan matkustajansa automaattisesti ovelta ovelle paikallisesti lähes päästöittä. Matkustajien kannalta Länsimetron tarjoama palvelu tullee olemaan tähän verrattuna kilpailukyvytön.

Globaali ilmastonmuutos on tosiasia. Uusia alueita kaavoitettaessa on varauduttava tulvimiseen ja kaavoitettava kaikki vähintään 5,5 m tasolle, lukuun ottamatta vähämerkityksiä halpoja rakenteita. Tässä oleva kaupan keskittymä ei ole sellainen.

Marsbynportin rakentaminen on jo sinällään tekninen haaste, koska alueella on paksulti hyvin pehmeitä savia ja pohjaveden taso on lähellä maanpinnan tasoa. Jos pohjaveden tai orsiveden taso nousee esimerkiksi kovan sateen seurauksena metrillä kasvaa noste noin 500 tonnilla, jolloin kuiluun pitäisi ajaa 10 panssarivaunua tai muu vastaava massa kompensoimaan nostetta. Kuilu voi poikkeusoloissa täyttyä vedellä. Rakentamisessa on pyrittävä kestävään mutta edulliseen toteuttamiseen.

Vesiuomat tulisivat aina kun vain muuten mahdollista säilyttää avoimina. Globaalin ilmastonmuutoksen myötä myös tällä alueella sään ääri-ilmiöt tullevat yleistymään. Avoimet uomat mukautuvat putkitettuja paremmin kasvaviin virtauksiin ja avoimet uomat ylläpitävät ympärillään monipuolista kosteikkoluontoa.

Espoossa 21.10.2013
Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf
c/o Matti Viikari
Soukanniitty 15 B
02360 Espoo