Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Regler för Formel-1 -nättippning 2004

Regler för Formel-1 -nättippning 2004

1. Tidpunkt för inlämning av tippningen
Sista inlämningsdag för lördagens tidskörning och den egentliga tävlingen är den på förhand meddelade starttiden, oberoende av när tidskörningen eller den egentliga tävlingen i verkligheten börjar.
Med tidpunkten avses det verkliga klockslaget och inte historiauppgifterna för meddelandena. Fredagens körningar har ingen betydelse för tippningen.

2. Hur lämna in tippningen
Tippningen skickas in till det aktuella diskussionsområdet som en bifogad fil. Tippningen för tidskörningen och den egentliga tävlingen skickas in som skilda meddelanden. Man kan också skriva in sin tippning direkt i meddelandets textfält.  Om man själv av någon anledning inte har möjlighet att skicka in sin tippning kan man be hjälp av någon annan deltagare i tippningen, eller av någon utomstående. Då måste medhjälparen, om han själv är med i tippningen, lämna in sin egen tippning före (se pkt 3.)

3. Att läsa andras tippningar
Ingen som deltar i tippningen får öppna eller läsa andras tippningar före deadline för inlämningen av tippningarna. Om man fuskar diskvalificeras ens tippning ifrågavarande gång. Tidskörningen och den egentliga tävlingen räknas som skilda tävlingar i denna punkt. Det anses inte som ”spionage” att läsa en annans tippning om personen har skrivit in sin tippning i meddelandefältet. Man får inte använda sig av hjälp att läsa andras tippningar på förhand av personer som inte deltar i tippningen.

4. Poängräkningen
Rätt tippad förare på placeringen ger två poäng.
Rätt tippad förare bland de åtta bästa, fastän på fel placering, ger ett poäng.
Totalpoängen för en deltävling består av poängen för lördagens tidskörning och själva tävlingen. Totalpoängen är således maximalt 16 + 16 = 32.
Tippningen skall vara klart uppgjord, så att både förare och placeringarna lätt kan utläsas, i oklara fall ges inga poäng.

5. Totalpoängen i slutet av säsongen
Till slutpoängen räknas de tippade deltävlingarnas totalpoäng, varav de fem sämst tippade räknas bort.

6. Poängräknarens rättigheter
Om poängräknaren anser tippningen vara oklar, har han rätt att lämna poängen obeaktade tillsvidare. Om tipparen är missnöjd med poängräknaren, se punkt 7. Det är hövligt och tidsbesparande för poängräknaren att i meddelandets fält ämne nämna om det är frågan om tidskörning eller tävling. Skriv också tydligt de åtta bästa förarna i rangordning från 1 – 8. Skriv gärna också tipparens namn. Om du skickar meddelandet som bifogad fil, var vänlig använd allmänt förekommande program.

7. Oklarheter
Genom att följa reglerna försöker vi undvika missförstånd. I oklara fall agerar personerna som deltar i tippningen domare, vilka genom att diskutera sinsemellan avgör tvisten. Vid behov röstas och majoritetens beslut kan inte överklagas

Översatt av Marianne Nygård från finska

INTELLIGENT SYSTEMS
Asiakaspalvelu, Jukka Kivi