Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lääkäripalvelut halutaan terveyskeskukses

Lääkäripalvelut halutaan terveyskeskuksesta

Espoonlahden Demarit ry teki Espoon Ulappatorin markkinoilla 11.5.2002 kyselyn asukkaille. Siihen vastasi 71 henkilöä.

Kyselyn vastaajista 92 % halusi lääkäripalvelunsa kaupungin terveyskeskuksesta. Lisäksi terveyspalveluja koskevassa avoimessa kysymyksessä kysyttiin, mitä terveyspalveluja tulisi kehittää ja miten. Omalääkärijärjestelmää halutaan kehittää niin, että se toimisi nykyistä paremmin. Lääkäreitä ja hoitajia toivotaan lisää. Vastauksissa toivottiin myös iäkkäämpien hammashuoltopalveluja ja terveyskeskuksiin lastenlääkäriksi erikoistuneita lääkäreitä. Kyselyssä ilmeni, että laboratorioon pääsy on vaikeaa. Sinne pääsyä haluttiin helpottaa. Muutaman vastaajan mielestä kotipalveluja tulisi kehittää niin, että niitä saisi nykyistä useampi.

Lisätietoja: Johanna Värmälä p.040-7270115