Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Sairaanhoidossa palveluseteli loukkaisi yhdenvertaisuutta


Sairaanhoidossa palveluseteli loukkaisi yhdenvertaisuutta
Kunnassa palvelusetelin rahoittaisivat kaikki kunnan veronmaksajat tahdostaan riippumatta. Rahoittajiksi joutuisivat myös hyvin pienituloiset kuntaan veroja syystä tai toisesta maksavat ihmiset. Hekin, joilla palvelusetelin käyttämiseen ei olisi käytännössä mahdollisuuksia.
Palvelusetelillä kunta synnyttäisi myös hoitojonojen ohituskaistan. Jo nykyinen kelakorvaus, jolla tuetaan jonon ohittajia, on eettisesti ja terveydenhoidollisesti
arveluttava.
Yhteiskunnan rahoituksen varassa toteutettavan sairaanhoidon tulee täyttää jo perustuslaissa säädetyn tasavertaisuuden vaatimukset. On epäoikeudenmukaista ja kansalaisten tasavertaisuutta loukkaavaa pitää verovaroin yllä ja jopa lisätä sellaisia sairaanhoitojärjestelmiä, joissa muut syyt kuin sairaanhoitotarve ja hoitotarpeen kiireellisyys ratkaisevat hoitoon pääsemisen ajankohdan ja hoidon laadun.
Kunnallisissa terveyskeskuksissa tuotetussa sairaanhoidossa jopa lääkärin vastaanotolle pääsyä on taloudellisista syistä johtuen rajoitettu sairauden laadun perusteella ja muutoinkin siirtämällä lääkäreiltä tehtäviä muulle terveydenhoitohenkilöstölle. Jo nämä järjestelyt loukkaavat väestön yhdenvertaisuutta, sillä yhteiskunnan varoin kelakorvauksin tuetaan kuitenkin samanaikaisesti sellaista yksityisesti tuotettua lääkärinhoitoa ja lääkärin määräämiä tutkimuksia, joita terveyskeskuksessa ei enää lääkärin toimesta anneta eikä määrätä.
Palvelusetelijärjestelmä sairaanhoitoon tuotuna lisäisi entisestään eriarvoisuutta hoidon saannissa.
Yhteiskunnan varoin tuettava sairaanhoitorakenteemme edelleen hajottaminen lisäisi myös sairaanhoidon kustannuksia. Palvelusetelin laaja käyttöönotto synnyttäisi sairaanhoitoon kallista ja turhaa päällekkäisyyttä, turhia investointeja sekä tekisi mahdottomaksi suunnitelmallisen investointitoiminnan ja henkilöstöpolitiikan.
Eduskuntapuolueiden on perusteltua syytä nyt torjua palvelusetelijärjestelmän laajentaminen sairaanhoitoon.

Veikko Simpanen