Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Idea terveysosuuskunnista

Mediuutiset kirjoittaa terveysosuuskunnista:

”Kumpusalo ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin viisi terveysosuuskuntaa, jotka noudattaisivat erityisvastuualueiden rajoja ja kattaisivat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon. Mallin esikuvana on yhdysvaltalainen Kaiser Permanente -järjestelmä.

Kumpusalon mallissa kaikki sitoutuisivat yhteiseen terveysohjelmaan. Se määrittelisi tavoitteet, joiden saavuttamisesta palkittaisiin osuuskunnan työntekijäjäsenet – lääkärit ja hoitajat – palkanlisällä tai bonuksilla.

Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden professori Paul Lillrank pitää ideaa hyvänä. Terveysohjelman tyyppiset palkanlisiin tai bonuksiin perustuvat kannustinjärjestelmät sietäisivät yleistyä terveydenhuollossa.

Myös Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen kannattaa Kumpusalon mallia. Se voisi houkutella nuoria lääkäreitä taas terveyskeskustyöhön. Lääkäri voisi ottaa riskejä ja vaikuttaa palkkaansa, mutta perhepoliittiset etuudet eivät kärsisi yhtä paljon kuin puhdasverisellä yrittäjällä.

Tieto liikkuisi, potilas ei

Kumpusalo vakuuttaa, että palkanlisää myös tulisi. Osuuskunta olisi kuntajärjestelmää kustannustehokkaampi, ja säästöt jaettaisiin bonuksina.

Suurimmat säästöt kertyisivät logistiikasta. Turhat vastaanottokäynnit karsiutuisivat, ja reseptien uusinta hoituisi potilaan sähköisen terveystilin avulla. Kalliit erikoissairaanhoidon lähetteet vähenisivät, kun erikoislääkärin tieto tuotaisiin etäkonsultaation avulla yleislääkärin vastaanotolle.

Lääkärijohtoinen osuuskunta päättäisi itsenäisesti rahojen käytöstä, mikä kannustaisi lääkäreitä lääkesäästöihin ja nopeampaan hoidon järjestämiseen.”