Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(2): Tasaverosta

Sellainen tasaveromalli, missä on pienituloiset on vapautettu verosta esim. 5000-10000 euron vuositulosta,  ei aiheuta ongelmia tulorajan kynnyksellä. Veroahan maksetaan vasta ensimmäisestä raja ylittävästä eurosta, minkä vuoksi kokonaisveroaste muuttuu erittäin vähän. Kokonaan toinen  juttu on tuo Viljon mainitsema tasaverokannan taso. Kohtuullinen tasavero (n. 30%) ei riitä kattamaan verotulon menetystä. Sitä paisi keskituloiset joutuisvat maksumieheksi.

Minusta tasavero voitaisiin toteuttaa vain sellaisella mallilla, jossa luovuttaisiin nykyisestä pääomatuoljen ja anisotulojen eriytetystä järjestelmästä. Tällöinkään ei selvittäisi ilman valtion tukea, mutta tulonjaon kannalta loputulos olisi sentään paljon tasapuolisempi kuin nykymalli, missä moni kuponginleikkaja ei käytännössä maksa veioa osingoistaan. Samalla päästäisiin eroon eritytetyn tuloverojärjestelmän toisesta epäkohdasta eli yritys- ja osinkostulon keinotekoisesta  jakamisesta pääoma-ja ansiotuloksi. Se johtaa älyttömään tulojen muunteluun, mikä on haitaksi koko kansantaloudelle.

Progessiota kuitekin tarvitaan, vaikka pääomatulot tulisivatkin samalle viivalle ansiotulojen kanssa. Mutta sen ei tarvitsisi olla yhtä jyrkkä kuin nyt. Muistettakoon, että verovapaan tulon ylärajaa säätelemällä voidaan kätevästi huolehtia pienituloisten toimeentulosta. Tähän ei tarvita esimerkiksi elintarviikeiden alv-kannan alentamista, josta suurin hyöty kanavoituu keski- ja suurituloisille.

Timo


Viljo Heinonen kirjoittaa:
>Tasavero ei mielestäni käy kahdesta syystä. Se kohtelisi erityisen
>rankasti juuri tulorajan kynnyksellä olevia. Senpä vuoksi siihenkin
>tarvittaisiin jonkinlainen tasaus tai porrastus, jolla lievennettäisiin
>näiden ylikireää verotusta verrattuna muihin. Toinen on sitten se, että
>tasaveronkin olisi oltava suhteellisen korkea, jotta veron tuotto ei
>alenisi.
>
>On syytä muistaa, että Suomessa ollaan nykyiselläänkin melko lähellä
>tasaveroa. Olen nähnyt laskelmia, että vain 20 prosenttia verotuksesta
>tosiasiassa on progression piirissä. Kuntaverohan on tasavero. Sama
>koskee arvonlisäveroa ja valmisteveroja. Niitä maksavat rahassa laskien
>eniten ne, jotka kuluttavatkin eniten, mutta pienituloiset maksavat
>suhteessa tuloihinsa sitä kautta muita korkeampia veroja.
>
>Verotus on muuten kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suurimpia
>kysymyksiä. Heinäluoma on esittänyt verotusoikeuden siirtämistä kokonaan
>kunnille ja samalla kuntien välisen tasausjärjestelmän poistamista. Sehän
>merkitsee pienkunta-alueilla verotuksen kiristymistä, sillä mitenkään
>muuten tulomenetys ei ole paikattavissa.
>
>Toinen syy on sitten valtionapujärjestelmä. Pienet kunnat saavat
>valtiolta suhteessa enemmän rahaa hallintonsa pyörittämiseen kuin suuret.
>Kun kuntia yhdistetään ja hallinto suhteesa asukaslukuun kevenee,
>pienenee valtionapu. Siitä taas seuraa, että yhdistymisen porkkanarahat,
>Joita ei enää edes saa, hupenevat muutamassa vuodessa. Eipä siis ihme,
>että keskustavetoiset maaseutukunnat aivan erityisesti vastustavat
>liitoksia.
>
>Paikallisena tavoitteena yksinkertaisesti on se, että yhdistyvän alueen
>valtionapu säilyisi ennallaan, vaikka perusteet siihen menevät
>yhdistymisen myötä. Suuri huoli ja pelko on siitä, että loppujen lopuksi
>verotus nousee yhdistymisen seurauksena ja niin nouseekin, jos samalla ei
>tehdä radikaaleja hallinnollisia ratkaisuja. Siinä sitten onkin kysymys
>jo alueen työllisyydestä. Siispä mielestäni tarvitaan järjestelmä, jolla
>ylimenokausi rahoitetaan.
>
>Yleinen veroalennuksen vara on Suomessa nyt hyvin pieni. Se näyttää
>olevan myös sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kanta. Tasaveroon
>siirtyminen ei sovi varsinkaan tähän tilanteeseen. Kun meneillään on
>suuri yhteiskunnallinen uudistus, ei venettä pidä keikuttaa lisää
>verotuksen rakennetta muuttamalla varsinkaan, kun uudistus lisäisi
>eriarvoisuutta.
>Viljo Heinonen
>
>