Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lapsiperheiden etujärjestö ry

Tutustu Lapsiperheiden etujärjestöön osoitteessa www.lapsiperheet.net
ja tule mukaan vaikuttamaan!


TOIMINTASUUNNITELMA 2002

Lapsiperheiden asemaan vaikuttaminen

Lapsiperheiden henkinen ja taloudellinen hyvinvointi on viime aikoinakärsinyt yhä syvenevää taantumaa. Yhdistys Lapsiperheiden etujärjestö ry on perustettu valvomaan Suomen lapsiperheiden etua ja ajamaan parannuksia lapsiperheiden asemaan.

Erityisesti pienten lasten ja heidän perheidensä asemaan on viime vuosina heikennetty huomattavasti siten, että perheiden on nykyään vaikea järjestää lastenhoito joustavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.Päätavoitteenamme on saada lainsäädännössä aikaan sellainen muutos, jolla lisätään lapsiperheiden mahdollisuuksia löytää kunkin yksilölliseen tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja.

Perhepoliittisten parannusten mahdottomuutta perustellaan yleensä rahan puutteella. On kuitenkin olemassa malli, jolla lastenhoidon osaltapäästäisiin haluttuihin tavoitteisiin jopa ilman lisärahoitusta: PäiviTenhunen-Marttalan alulle panema Tasarahamalli. Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena tulee olemaan tämän mallin esille tuominen ja vaikuttaminen siihen, että se tulisi huomioiduksi asiaa koskevassa poliittisessa päätöksenteossa.

Tasarahamallin lisäksi tullaan selvittelemään muita lapsiperheisiin kohdistuvia epäkohtia ja ottamaan kantaa niihin.


Vaikutustavat

Yhdistys pyrkii luomaan suhteita ministeriöihin, eduskuntaan ja muihin päättäviin tahoihin, sekä muihin lapsi- ja lapsiperheasioihin keskittyneisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin.

Lapsiperheen tarpeita ja näkökulmia pyritään myös nostamaan esille tiedotusvälineissä pitämällä säännöllisesti yhteyttä tiedotusvälineisiin, lehtikirjoittelulla ja muulla tiedottamisella.


Tiedottaminen ja jäsenhankinta

Uuden yrityksen ensimmäisenä toimintavuotena tiedottaminen ja jäsenhankinta ovat keskeisessä asemassa. Tavoitteena on tuoda yhdistystä esille kaikissa tiedotusvälineissä ja nostaa se valtakunnallisesti tunnetuksi lapsiperheiden yhteiseksi etujärjestöksi.

Median lisäksi yhdistyksestä tiedotetaan paikallisesti esimerkiksi neuvoloiden ja päiväkerhojen ilmoitustauluilla sekä mahdollisesti vuoden aikana toteutettavilla tempauksilla.

Yhdistys pitää yhteyttä omaan jäsenkuntaansa ylläpitämällä omia internet-sivuja ja postituslistaa sekä julkaisemalla jäsenlehteä noin 4 kertaa vuodessa.