Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lapsiperheillä ei ole mahdollisuutta suunnitella taloudellista tulevaisuuttaanLapsiperheiden Etujärjestö ry
Barnfamiljernas Intresseorganisation rf

TIEDOTE
Julkaistavaksi 20.11.2005

LAPSIPERHEILLÄ EI OLE MAHDOLLISUUTTA SUUNNITELLA TALOUDELLISTA
TULEVAISUUTTAAN

Useissa kunnissa syksyittäin suunnitteilla olevat tai toteutetut
lasten kotihoidontuen kuntalisän leikkaukset aiheuttavat jatkuvaa
epävarmuutta perheissä, joissa alle kouluikäiset lapset hoidetaan
kotona. "Kuntalisä on kunnalle vapaaehtoinen kulu, mutta sen turvin
säästetään päivähoitopaikkojen järjestämisessä. Viisaasti ja
monipuolisesti kehitetyt ja mahdollisimman erilaisia lapsiperheitä
tukevat päivähoidon mallit hyödyttävät niin kuntaa kuin
lapsiperheitäkin", sanoo Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n
puheenjohtaja Pia Leppänen. Vaihtoehtoisesti kotihoidon tuen tulisi
olla riittävän suuri, jotta erillisiä kuntalisiä ei tarvitse maksaa.
Tämä edistäisi kansalaisten tasavertaisuutta nykykäytäntöä
tehokkaammin.

Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä vanhempien on itse saatava
päättää, mikä lastenhoitomuoto sopii omalle perheelle parhaiten.
Rahan ja resurssien tasapuolisesta kohdentamisesta ja lyhentyneistä
päivähoidon jonoista hyötyisivät myös ne vanhemmat, joiden
elämäntilanteeseen sopii paremmin kunnallisesti tai yksityisesti
järjestetty päivähoito. Kotihoito tulee nostaa aidosti
tasavertaiseksi, myös taloudellisesti mahdolliseksi vaihtoehdoksi
kunnallisen päivähoidon rinnalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän
uudistamista koskevassa raportissa ehdotettu korkeimpien
päivähoitomaksujen 25 % korotus ja maksujen säännöllinen korottaminen
on Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä kohtuuton. Lapsiperhevaiheen
tärkeimpiä tukia ei ole sidottu indeksiin, joten myöskään perheille
kohdistuvia maksuja ei voida säännöllisesti korottaa.

Noin puolet suomalaisista kotitalouksista on lapsiperheitä. Kun
julkishallinnossa ei tätä nykyä seurata verojen ja maksujen
kumuloitumista kotitalouden näkökulmasta lainkaan, jää huoli
perheiden todellisen taloustilanteen kehittymisestä yksittäisten
keittiön pöytien ääreen.

Jatkuvan taloudellisen epävarmuuden ja joustamattomien hoitomuotojen
valintamahdollisuuksien sijaan perheille tulee antaa aito
mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan. Lapsilukutoive on perheissä
korkeampi kuin toteutuma. Yhteiskunta ja kunta voivat auttaa perheitä
siirtymään haaveista tekoihin.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii edistämään lapsiperheiden
hyvinvointia ja kannustamaan vanhempia toimimaan lastensa
ensisijaisina kasvattajina.

LISÄTIETOJA:

Lapsiperheiden Etujärjestö ry
Pia Leppänen,
puheenjohtaja
Myllykoskentie 56
07170 Pornainen
p. 040 546 4552

Outi Ruohonen
Espoon aluevastaava
Hämäläistentie 11 B 3
02780 Espoo
p. 050 1976
outi.ruohonen@intsys.fi