Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lapsen oikeuksien sopimus 20 vuotta

 
 
 
Juhlavuosi 2009  korostaa lasten oikeutta osallistua
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä häntä koskevissa asioissa. Aikuisilla on velvollisuus kuunnella ja ottaa lapsen mielipide huomioon iän ja kehitystason huomioiden.

Lapsella on myös vapaus hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa.

Kun lapsi omaksuu osallistumisen kulttuurin pienestä pitäen, kasvaa hänestä aktiivinen ja osallistuva nuori ja aikuinen kansalainen.

Lapsen oikeuksien sopimus sisältää ihmisoikeusasiakirjalle poikkeuksellisen artiklan, artikla 42, joka velvoittaa valtioita tiedottamaan sopimuksesta niin aikuisille kuin lapsillekin. Juhlavuoden tavoitteena onkin lisätä suomalaisten lasten ja aikuisten tietoisuutta lasten oikeuksista ja nostaa lapset ja nuoret tasa-arvoiseen rooliin yhteiskunnassa.

Kampanjassa on kolme ydinviestiä:

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua
Lapsella on oikeus saada suojelua ja turvaa
Lapsella on oikeus saada tasa-arvoista kohtelua yksilönä
Lisää juhlavuodesta ja juhlavuoden tapahtumista opetusministeriön sivuilla www.minedu.fi/lapset_nuoret_perheet/lapsenoikeudet

 

Lapsen oikeuksien päivä 20.11