Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

vaalit 2003


Perheillä toiveita ja tavoitteita

Tutkimukset ovat viime aikoina osoittaneet, että pienten lasten perheet ovat entistä useammin köyhyysloukussa. Eduskuntavaaliteemoina ovat olleet lapsilisien korotus, kotihoidontuen parannus, lapsiperheiden palveluihin panostaminen jne. Kaikilla puolueilla on omat keinonsa lapsiperheiden aseman parantamiseksi.

On tärkeää saada eduskuntaan mahdollisimman monta lapsiperheiden aseman parantamiseen sitoutunutta edustajaa, jotta nämä keinot eivät jää vain sanahelinäksi. Hyvä keino tutustua ehdokkaiden perheitä koskeviin ajatuksiin on käydä katsomassa niitä internetissä osoitteessa www.lapsiperheet.net/vaalit2003. Lapsiperheiden Etujärjestö ry on tehnyt jäsenistönsä keskuudessa oman tavoiteohjelmansa perheiden aseman parantamiseen tähtääviksi toimenpiteiksi. Tähän ohjelmaan perustuen kaikille eduskuntavaaliehdokkaille on lähetetty kysely, jonka tulokset on luettavissa järjestön internetsivuilta.

Perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan todellisia toimenpiteitä ja paljon sisukkuutta. Eduskuntavaaleissa meillä perheellisillä on mahdollisuus vaikuttaa valitsemalla eduskuntaan niitä edustajia, jotka ovat perheiden asialla. Toivottavasti mahdollisimman moni äänestää perheiden aseman edistämiseen sitoutunutta eduskuntavaaliehdokasta.


Outi Ruohonen
kahden päivähoitoikäisen lapsen äiti