Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lapsiperheiden kohtuutonta verotaakkaa on kevennettävä

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 28.2.2006Lapsiperheiden Etujärjestö ry:

LAPSIPERHEIDEN KOHTUUTONTA VEROTAAKKAA ON KEVENNETTÄVÄ


Stakesin tuoreen Suomalaisten hyvinvointi 2006 -raportin mukaan
lapsiperheiden köyhyys on kasvanut etenkin sellaisissa
lapsiperheissä, joissa on vauva- tai taaperoikäisiä lapsia, vanhempi
on yksinhuoltaja tai lapsia on monta. Lapsiperheiden Etujärjestö
vaatii, että köyhtymisen taustalla olevat syyt tutkitaan
kokonaisvaltaisesti ja niitä ryhdytään välittömästi poistamaan.

Erilaisten tulonsiirtojen vaikutus lapsiperheiden talouteen on
kohtuullisen hyvin tiedossa, ja niiden jälkeenjääneisyyttä onkin
viime aikoina pyritty korjaamaan. Lapsilisään, äitiyspäivärahan
minimiin ja eräisiin muihin tukiin tehdyt pienet korotukset eivät
kuitenkaan riitä paikkaamaan köyhien ja köyhtymisvaarassa olevien
lapsiperheiden taloutta. Lapsiperheiden taloudellista selviämistä
tarkastellessa jää yleisesti huomioimatta perheen maksamien suorien
ja välillisten verojen määrä, joka etenkin monilapsisissa perheissä
lisää köyhtymisriskiä merkittävästi.

Lapsiperheen maksettavaksi tulevien verojen määrä nousee huomattavan
korkeaksi siinä vaiheessa, kun kasvavan perheen on aika vaihtaa
suurempaan asuntoon ja tilavampaan autoon. Esimerkiksi 6-lapsisen
perheen kohtuullisen kokoisen asunnon ja auton hinnan sisältämät
välilliset verot sekä niiden maksamiseksi tarvittavasta työtulosta
perittävät suorat verot voivat olla helposti yli 100 000 euroa
enemmän kuin 2-lapsisen perheen vastaava verotaakka. Tämä "verottajan
lapsilisä" on samaa suuruusluokkaa kuin neljästä lapsesta koko
elinaikana maksettavat lapsilisät.

Kun vielä lapsimäärän lisääntyessä työmäärä kotona kasvaa ja lasten
kotihoito tulee suositummaksi, on yhtälö useimmiten mahdoton.
Lapsimäärän lisääntyessä perhe tinkii elintasostaan, asuu ja autoilee
ahtaasti sekä pahimmassa tapauksessa putoaa köyhyysrajan alle.
Todennäköisempää kuitenkin on, että taloudellisten seikkojen vuoksi
viimeistään perheen neljäs lapsi jää toteutumattomaksi haaveeksi.
Molemmissa tapauksissa yhteiskunnalta jää "verottajan lapsilisä"
saamatta, jälkimmäisessä tapauksessa myös ne lisälapset, joita
harmaantuva yhteiskuntamme kipeästi tarvitsisi.

Myös progressiivisen tuloverotuksen suurimpia häviäjiä ovat
monilapsiset kotihoitoperheet. Niissä työssä käyvä puoliso maksaa
tulostaan veroja yhtä paljon kuin saman verran tienaava lapseton
sinkku; verottaja ei näe mitään eroa siinä, montako suuta palkalla on
ruokittava. Lapsilisät tasoittavat jonkin verran eroa
lapsiperhevaiheen ja muiden elämänvaiheiden välillä, mutta ne eivät
riitä kattamaan lapsista aiheutuvia todellisia kuluja edes
laskennallisella minimikulutustasolla. Kotihoitoperheiden
taloudellista asemaa heikentää sekin, että omia lapsiaan kotona
hoitavan vanhemman työstään saama korvaus on pienimmillään nolla
euroa.

Nykyinen perhe- ja veropolitiikka ehkäisee käytännössä tehokkaasti
yli 3-lapsisten perheiden syntymistä. Tämä ei ole kenenkään edun
mukaista. Jotta jokainen sukupolvi pystyisi huolehtimaan
edeltäjistään ja omista lapsistaan, tulisi syntyvyyden olla
uusiutumistasolla eli keskimäärin 2,1 lasta/nainen. Koska osa
naisista jää kokonaan lapsettomiksi ja valtaosa saa jatkossakin yhden
tai kaksi lasta, tarvitaan tähän keskiarvoon pääsemiseksi myös niitä,
jotka saavat ja kasvattavat lapsia kolme tai enemmän. Tutkimusten
mukaan perheet haluaisivat keskimäärin enemmän lapsia kuin saavat,
joten nykyistä suurempien perheiden perustamiselle on
mahdollisuuksia. Perhepolitiikan suurin haaste onkin siinä, miten
näiden toiveiden toteutuminen mahdollistettaisiin.

Lapsiperheiden Etujärjestö ehdottaa, että lapsiperheiden köyhtymisen
vähentämiseksi sekä syntyvyyttä estävien taloudellisten kynnysten
madaltamiseksi erilaisten lapsiperheiden taloudellinen tilanne
kartoitetaan säännöllisesti mahdollisimman tarkasti. Erityistä
huomiota tulisi kiinnittää perheiden maksamien suorien ja välillisten
verojen määrään. Nykyään kotitalouksien verorasitetta ei seurata
missään, mikä osaltaan on mahdollistanut nykyisen kaltaisen
verotaakan kasaantumisen monilapsisiin perheisiin.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii edistämään lapsiperheiden
hyvinvointia ja kannustamaan vanhempia toimimaan lastensa
ensisijaisina kasvattajina.


Lisätietoja:

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:
Pia Leppänen
puheenjohtaja
p. 040 546 4552

Lapsiperheiden verotus:
Matti Sillanpää
3+ tiimi
p. 0400 447 155