History
 
 Norjan Finnmarkin kalastussääntöjäPostmark
Home • Keskustelualueet • Muu maailma • Norja • Norjan Finnmarkin kalastussääntöjä
 
From:Saturday, June 30, 2001 2:19 PM +0300
Subject:Norjan Finnmarkin kalastussääntöjä 
To:
File0.pngNorjan Finnmarkin kalastussääntöjä

Esipuhe
Valtion omistamilla vesialueilla kalastusoikeusasioita hoitaa Finnmarkissa Statskogia edustava Finnmark jordsalgskontor. Lehtinen on tarkoitettu muualla Norjassa kuin Finnmarkissa vakituisesti asuville henkilöille sekä Norjan ulkopuolella vakituisesti asuville henkilöille, joita tästä alkaen nimitämme ulkomaalaisiksi. Norjassa yli vuoden vakituisesti asuneet ulkomaalaiset saavat kansallisuudestaan riippumatta kalastaa samoin ehdoin kuin norjalaisetkin.
 Olemme koonneet tähän kalastussääntöjä, jotka koskevat sisävesikalastusta ja lohenkalastusta valtion vesialueilla Finnmarkissa. Luettelo ei ole tyhjentävä. Finnmarkin lääninhallituksessa (osoite viimeisellä sivulla) on täydellinen luettelo kyseisistä säännöistä. Sisävesikalastuksella tarkoitetaan tässä muiden makean veden kalojen kuin lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastusta sisävesistä. Lohenkalastuksella tarkoitetaan lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastusta.
  
Kalastuksenhoitomaksu
Kaikkien 16 vuotta täyttäneiden henkilöiden on maksettava kalastuksenhoitomaksu Luonnonhoitohallitukselle (Direktoratet for naturforvaltning) voidakseen kalastaa sisävesissä Maksulomakkeita saa postitoimistoista. Kalastuksenhoitomaksu on ehtona eräiden kalastusmenetelmien käyttämiselle, mutta ei anna oikeutta kalastaa jollakin tietyllä alueella. Kalastuslupaa ostaessa on esitettävä kuitti maksetusta kalastuksenhoitomaksusta.
 
Sisävesikalastuslupa
Ulkomaalaisten ja muualla Norjassa kuin Finnmarkissa vakituisesti asuvien henkilöiden on lunastettava kalastuslupa
sisävesikalastusta varten. Alle 16-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat saavat kalastaa ilman kalastuslupaa. Jos molemmat puolisot lunastavat kalastusluvan, toiselle heistä myönnetään 50 % alennus. Kalastuslupa koskee sisävesikalastusta vapa- ja viehepyydyksillä valtion vesialueilla Finnmarkin, Tromsin ja Nordlandin lääneissä. Finnmarkin läänissä ulkomaalaisen kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen ainoastaan 5 km levyisellä vyöhykkeellä pääteiden varsilla. Muut sisävesikalastusta koskevat säännöt löydät tuonnempaa tästä lehtisestä.
   
Sisävesikalastuslupia myydään seuraavista pisteistä:
• Sami Travel Tunturitupa OY, Ruijantie 2591, Palojärvi, 99440 Leppäjärvi, Suomi, puh. 016-527451. Avoinna klo 07-2100.
• Sami Travel AS, Bredbuktnesv. 5, 9520 Kautokeino, puh. 78485600, 91728291, 78486773, sähköposti:
samitravel@samitravel.no . Avoinna kesällä klo 09-1800, talvella klo 0830-1600.
• Kautokeinon matkailuneuvonta, Boaronjárga 1, 9520 Kautokeino, puh. 78485600. Avoinna kesällä (15/6-10/8) klo 09-1600.
• ¢áv?o Safari A/S,, Hirsaluohkka, 9525 Máze, puh. 78487588,  sähköposti: toreturi@online.no . Avoinna klo 09-1600.
• AKU Finnmark, /Ulf Thomassen, Sorenskrivervn. 13, Bossekop, 9511 Alta, tai Konglev. 11, 9510 Alta, puh. 78434840,
94101924, sähköposti: ulf@thomassen.priv.no .
• Tor’s kiosk, Varangerbotn, 9840 Varangerbotn, puh. 78958164, 97060164, sähköposti: torkiosk@start.no .
Avoinna klo 10-2000, su. klo 14-2000.
• Neiden Fjellstue, Øvre Neiden, 9930 Neiden, puh. 78996141, 99551517. Sähköposti: fjellstua@fm.telia.no . Avoinna kesällä
(1/3-31/8) klo 09-2100, talvella (1/9-28/2) pe-su klo 10-1800. Muulloin kuin aukioloaikoina kalastuslupa voidaan järjestää
sopimuksesta.
• Grenseland AS, matkailuneuvonta, Kongensgt. 1-3, 9915 Kirkenes, puh. 78992501, sähköposti: chris@grenseland.no .
Avoinna klo 0830-1600.
• Kirkkoniemen matkailuneuvonta, Kongensgt. 1-3. 9915 Kirkenes, puh. 78992544. Avoinna klo 0830-1600.
• Esso, Karasjok Sevicesenter, 9735 Karasjok, puh. 78466311. Avoinna kesällä klo 07-2300, talvella klo 08-2200.
• Nordic Safari Villmarksopplevelser AS, Gangv. 1A, 9770 Mehamn, puh. 90147509, sähköposti: vkarlsta@online.no  
Avoinna klo 06-2400
• Nordkapp Reiseliv AS, Turistkontor, Fergev. 4, 9750 Honningsvåg, puh. 78472599, sähköposti: info@northcape.no . Avoinna kesällä (15/6-15/8) ma-pe klo 0830-1800, la-su 12-1800, talvella klo 0830-1600, la-su suljettu.
• Hammerfestin matkailuneuvonta, Kirkeg. 21, 9615 Hammerfest, puh. 78412185, sähköposti: trine@hammerfest-turist.no .  Avoinna kesällä (10/6-10/8) klo 1030-1800,  talvella (11/8-9/6) klo 11-1400.
• Skaidin matkailuneuvonta, Skaidipl. 1, 9620 Kvalsund,
puh. 78416280. Avoinna kesällä (10/6-10/8) klo 10-1700.
• Porsanger Arrangement, Pb. 18 (Porsangin kunnantalo)  9711 Lakselv, puh. 78462145, sähköposti:
 info@porsanger-arrangement.no . Avoinna ma-pe klo 0830-1600.
• Lakselvin matkailuneuvonta, keskusta, 9700 Lakselv,  puh. 78462145. Avoinna kesällä (1/6-30/8) klo 10-1900,  la-su klo 10-1700.
• Stabbursnes Naturhus og Museum, 9710 Indre Billefjord,  puh. 78464765, sähköposti: stabburs@online.no . Avoinna kesällä (16/6-8/8) klo 09-2000. 1/6-15/6 ja 9/8-31/8 klo 10-1700,  talvella ti ja to klo 12-1500, ke 12-1800, tai sopimuksen mukaan.
• Comfort Hotel Tana, Tana bru, 9845 Tana, puh. 78928198,  sähköposti: tturisas@online.no 
·         Skoganvarre Mini Shop, 9722 Skoganvarre, puh. 78 46 48 61, 91 78 82 05.
·         Levajok ride- og leirsenter, 9826 Sirma, puh. 78 92 87 14
·         Kunes Sommerkafe v/Eli Alex Johansen, 9742 Kunes, puh. 78 49 94 19. Sähköposti: edmundj@online.no 
Voit hakea kalastuslupakortin (pankkisiirtolomakkeen, joka maksetaan Norjassa postissa, pankissa jne.) Statskogin toimipisteistä, matkailuneuvontapisteistä ja joistakin matkailuyrityksistä.

Sisävesikalastussäännöt
Missä saa kalastaa?
Kalastuslupa koskee sisävesikalastusta valtion vesialueilla  Finnmarkin, Tromsin ja Nordlandin lääneissä. Finnmarkissa olet valtion vesialueilla, mikäli kilvillä ei muuta ilmoiteta.
Ulkomaalaisia koskevat erityissäännöt – missä saa kalastaa?
Ulkomaalaiset saavat kalastaa ainoastaan 5 kilometrin levyisellä vyöhykkeellä läänin pääteiden molemmin puolin. Päätiet on merkitty karttaan punaisella. Jos ainoastaan osa järvestä ulottuu mainitun vyöhykkeen alueelle, koko järvi on sallittua kalastusaluetta.
  Finnmark jordsalgskontor voi myöntää luvan kalastukseen 5 km vyöhykkeen ulkopuolella, jos hakija täyttää yhden alla mainituista ehdoista:
• hänellä on lähisukua läänissä, ts. vanhemmat, appivanhemmat, sisaruksia tai lapsia.
• hän on työsuhteessa läänin alueella yli kuukauden ajan.
• paikallinen kalastaja (Finnmarkissa vakituisesti asuva) on kutsunut hänet ja kalastaa hänen kanssaan.
• muut erityiset syyt puoltavat luvan myöntämistä. Finnmark jordsalgskontor voi myös antaa paikallisille matkailuyrityksille yleisluonteisen luvan viedä ulkomaalaisia kalastamaan 5 km:n vyöhykkeen ulkopuolelle. Tiedustele matkailu- tai matkatoimistosta, onko matkakohteessasi tällaisia yrityksiä.
Välinesäännöt
Sisävesikaloja saa kalastaa ainoastaan vapa- ja viehepyydyksillä. Kalastukseen saa käyttää mato-onkea, perhoa, vaappua, lippaa ja uistinta.  Elävien kalojen käyttö täkynä on kielletty. Kudotuilla pyydyksillä (nuotalla, verkoilla ja vastaavilla) ja harrilaudalla kalastaminen on varattu Finnmarkin vakituisille asukkaille.
Kalastuskausi
Makean veden kalojen (kaikkien muiden lajien paitsi lohensukuisten vaelluskalojen lohen, meritaimenen ja merinieriän) kalastus on sallittua läpi vuoden. Samat säännöt kuin lohenkalastuksessa koskevat myös sisävesikalojen kalastusta vesistöissä, joihin nousee mainittuja lohikaloja.
 Järvissä, joissa tavataan makean veden kalojen lisäksi lohta, meritaimenta tai merinieriää, sisävesikalojen pilkkiminen on sallittua ainoastaan tammikuun 1. päivästä jäiden lähtöön saakka, eikä lähempänä kuin 200 metriä järvestä tai järveen laskevan joen suulta. Poikkeuksena ovat Storvatn Hammerfestissa, Storvatn Sør-Tverrfjordin vesistössä ja Soppavatn Komagelva-joessa, joissa kalastus on kielletty. Mahdollisesti pyydykseen käynyt luonnonlohi on päästettävä välittömästi takaisin veteen.
Lohenkalastuslupa
Kaikille karttaan sinisellä merkityille joille on lunastettava erityinen kalastuslupa. Niitä myydään jokien lähistöllä. Kysy lähialueen kioskeilta, leirintäalueilta, huoltoasemilta, matkailuneuvontapisteistä tai urheiluliikkeistä. Lisätietoja antaa www.statskog.no.

Lohenkalastussäännöt

Seuraavat säännöt koskevat kaikkia lohivesistöjä paitsi Näätämöjoen vesistöä, Vuoremijokea (Grense Jakobselv), Paatsjokea (Pasvikelva) ja Tenojoen vesistöä.
Kalastuskausi
Vesistössä, joissa esiintyy lohta, on lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastus sallittua 15.6.-17.8. välisenä aikana. Poikkeuksia tästä ovat Alattiojoki (Altaelva), Repparfjordelva, Pyssyjoki (Børselva), Lakselva Porsangissa, Stabburselva, Langfjordelva Gamvikissa ja Annijoki (Vestre Jakobselva), joissa kalastuskausi päättyy 31.8, sekä Karpelva, Klokkerelva ja Munkelva, joissa on kalastuskausi  1.6–4.8. Eräissä vesistöissä, joissa ei esiinny lohta, saa meritaimenta ja merinieriää kalastaa 15.7.–4.9.
Välinesäännöt:
• Kalastus on sallittu ainoastaan vapapyydyksillä. Sellaisten järvien jäällä, joissa kalastus on sallittua 1.1. alkaen jäidenlähtöön saakka on myös lupa käyttää käsisiimaa. Useampien vapojen tai käsisiimojen samanaikainen käyttö on kielletty. Vapaongen tai käsisiiman luota ei saa poistua kalastuksen aikana.
• Vapaongen tai käsisiiman käyttö niin, että kalan voi todennäköisesti koukuta sillä, on kielletty.
• Perholla saa kalastaa koko kalastuskauden, jos sen heittopainona on vain koho tai perhosiima.
• Painotonta tai kohollista mato-onkea saa käyttää koko kalastuskauden ajan.
• Heinäkuun 31. päivään asti on lupa kalastaa uistimella, lipalla, vaapulla ja painotetulla mato-ongella.
• Enempää kuin kolmea koukkua ei ole lupa käyttää (kolmihaarakoukku lasketaan kolmeksi koukuksi). Koukun kidan leveys saa
olla korkeintaan 12 mm (koukkukoko 2/0), yksihaaraisen koukun mitta ei saa ylittää 15 mm (koukkukoko 4/0).
• Monissa Finnmarkin lohivesistöissä on erityiset kalastussääntönsä. Esimerkiksi jotkut yllä mainituista välineistä saattavat olla kiellettyjä koko kalastuskauden tai osan ajasta. Vesistökohtaisista kalastusäännöistä saa yleensä tietoa kalastuslupien myyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Finnmarkin lääninhallitukseen.
 
Huomaa!
Näätämöjoella (Neidenelva ), Alattionjoella (Altaelva) ja valtakunnanrajan muodostavilla vesistöillä on erityiset säännöt.
Ulkomaalaiset eivät saa kalastaa Paatsjoessa (Pasvikelva), Vuoremijoessa (Grense Jakobselva) eivätkä Tenojoen sivujoissa, joihin nousee lohta. Nämä joet on merkitty karttaan keltaisella. Tenon vesistön kalastussäännöistä saat lisätietoja kalastuskortin myyjiltä sekä Finnmarkin lääninhallituksesta.

Lähde: