Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Rikoslaki tietomurrosta

Rikoslaki tietomurrosta on varsin ankara. Rikoslain 38. luvun 8. § mukaan rikoksen tunnusmerkistö täyttyy jo toisen käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä ilman lupaa. Jo pelkkä toisen käyttäjätunnuksen ja salasanan arvaileminen voidaan tulkita murron yritykseksi. Korkeimman oikeuden päätös KKO:2003:36

Rikoslaki 38 luku 8 §
(21.4.1995/578) Tietomurto. Joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja, taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan, on tuomittava tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon 1 momentissa tarkoitetussa tietojärjestelmässä olevasta tiedosta.
Yritys on rangaistava.
Tätä pykälää sovelletaan ainoastaan tekoon, josta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.