Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Pohjois-Espoo - Uutiset - Lahnus-Takkulaseudun OKY- 2005

Johtokunnan kokous 5.10.05

Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys ry
Johtokunnan kokous 05.10.05 klo 18.00 Lahnuksen koulu

  

PÖYTÄKIRJA 2005/6

Läsnä:
Erkki Rauhala, puheenjohtaja
Sirpa Lindholm, sihteeri
Maija Hakala
Birger Forsström
Esa Laaksonen
Hannu Sainio
Anne Kaiterniemi
Terho Mäki

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

2.      Kokous oli sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3.      Hyväksyttiin esityslista.

4.      Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.      Tilanne- ja muut tiedotukset:

Varapuheenjohtajan valinta:

-       Valittiin varapuheenjohtajaksi Terho Mäki.
     Rahatilanne:

-       Rahastonhoitaja Birger Forsström luovutti puheenjohtajalle tiliotteen.            Puheenjohtaja lupasi tutustua siihen myöhemmin.
-       Kuitit avustusten saamiseksi on toimitettava kaupungille lokakuun loppuun mennessä.
-       Vuonna 2005 maksavia jäseniä on 131 kpl.

Yleiset tiedotukset:

-     Rakennuslupa / valitus Valtonen Lepsämänjoentie 29, päätettiin selvittää     maanajon laillisuutta ja puron johtamista putkeen ko. kiinteistöllä sekä tontin     pilaamista.

-     Todettiin Kalajärven lukion tilanne.

Kaavoitus:

-       Vihdintien – Lahnuksentie liikennevaloista on jätetty anomus Tiehallinnolle, Pohjois-Espoon alueneuvottelukunnalle sekä Espoon tekniselle keskukselle. Alueneuvottelukunta lupasi tukensa anomukselle.  Asia otettiin esille teknisen lautakunnan kokouksessa 28.9.05 ylimääräisenä asiana ja virkamiehet lupasivat myös valmistella anomuksen Tiehallinnolle.

-       Kalajärven vanhusten palvelutalon ei ole edennyt.

         Ympäristö:

-       Tilanne Kurjenkaskentien rakennusten purkamisesta on entisellään.

-       Ampumaratatilanne on entisellään.

    Projektit:

-       Leikkikentän palloseinä on maalattu Terho Mäen toimesta ympäristöön sointuvammaksi.
-       Terho Mäki totesi, että leikkikentän hiekan pitäisi olla direktiivien mukaan raekokoa 4 – 6 mm, johon Birger totesi, ettei yhdistyksellä ole rahaa niin kalliiseen hiekkaan.
-       Valittiin Hannu Sainio leikkikentän vastuuhenkilöksi. Hänelle voi ilmoittaa kaikesta leikkikenttään liittyvästä.
-       Todettiin, ettei kentän aitaamiseen ole rahaa.
-       Päätettiin tutkia mahdollisuutta Lepsämänjoentien leikkikentän jäädyttämiseen luistinradaksi.

Huvitoimikunta:

-    Ei  tiedotettavaa.

6.      Syksyn toiminta etenee toimintasuunnitelman mukaisesti.

7.      Muut esilletulleet asiat:

-       Puheenjohtaja selvittää ratsutallien lanta- ja melutilanteen laillisuuden. Asiasta tullut valituksia.

-       Puheenjohtaja on saanut yhden tarjouksen lokakaivojen tyhjennyksestä Kuljetusliike Eskolin Oy:ltä.


8.      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.


         Erkki Rauhala                       Sirpa Lindholm
         puheenjohtaja                       sihteeri