Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

1 Työryhmäpalvelut vaaliehdokkaalle

Työryhmäpalvelut vaaliehdokkaalle
Eduskuntavaaleihin, kunnallisvaaleihin, seurakuntavaaleihin, ay-vaaleihin ...

Ehdokkaan palvelut
Ehdokas rekisteröidään palvelun käyttäjäksi yhdistystilaajan palveluin. Hänelle räätälöidään rakenteet, asetukset, viestialueet ja varataan kotisivutilaa.

Tukiryhmän palvelut
Ehdokkaan mahdolliselle tukiryhmälle voidaan rakentaa omia suljettuja viestialueita. Tukiryhmän palveluissa noudatetaan soveltaen samoja ehtoja kuin muiden yhdistysten kohdalla.

Ehdokkaan perusviestialueet
• Ehdokkaan julkiset perusviestialueet näkyvät vaalisivustolla ja ekstranetissä.
• Ehdokkaan käyttöön rakennetaan hänen toivomansa julkiset tiedotealueet:
- Esittelyt. Ehdokkaan koulutus, työelämä, perhe, harrasteet, luottamustoimet jne erillisinä viesteinä.
- Ajatukset. Ehdokkaan poliittisten ajatusten kokoelma. "Vaaliohjelma". Samoja tekstejä voi käyttää lehtikirjoituksissa.
- Ota yhteyttä. Ehdokkaan yhteystiedot.

Lisäviestialueita
- Kirjoitukset. Ehdokkaan lehdissä julkaistut kirjoitukset.
- Päiväkirja. Esimerkiksi viikottain julkaistavia blogi-tyyppisiä päiväkirjamerkintöjä.
- Valtuustotyö. Valtuutetun raportointia aloitteista ja puheenvuoroista.
- Linkit. Ehdokkaan kannalta tärkeitä linkkejä.
- Tapahtumat. Tilaisuudet, joissa ehdokas puhuu tai on tavattavissa. Viestit muodostavat vaalikalenterin.
- Keskustelut. Jos ehdokas haluaa oman julkisen keskustelupalstan, hänelle voidaan sellainen rakentaa. Palstalle voivat lähettää aloitteita, kysymyksiä ja palautetta koskevia puheenvuoroja kaikki palvelun piirissä olevat sekä ulkopuolelta kuka tahansa sähköpostiosoitteeseen EtunimiSukunimi.keskustelut@tietotori.fi. Ehdokas itse toimii alueen moderaattorina.
- In English. Englanninkielisille lukijoille.
- På svenska. Ruotsinkielisille lukijoille.

TIETOTORI
Asiakaspalvelu