Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

2 Yhdistyssivuston ominaisuudet

Yhdistyssivuston ominaisuudet

Välikäsiä ei tarvita
Aikoinaan alkeellisten verkkosivujen ylläpitämiseksi tarvittiin välikäsi, jolle aineisto lähetettiin ja jolla oli tarvittavat oikeudet, taito ja aika sisällön päivittämiseksi. Nyt päivitysoikeudet voidaan asettaa FirstClassin tekniikalla viestialuekohtaisesti halutuille henkilöille. Sivut voidaan päivittää viivytyksettä.

Ylläpidon hajauttaminen
On hyvä organisoida verkkosivuston ylläpidon päävastuu yhdelle henkilölle, esimerkiksi tiedottajalle. FirstClass® mahdollistaa myös ylläpidon hajauttamisen valikoidusti usealle henkilölle. Jos hallituksessa joku vastaa tapahtumista, joku jäsenistöstä, joku vaikkapa perinneasioista, voidaan eri tulosalueiden vastaaville mahdollistaa omien alisivujensa ylläpito. Se lisää motivaatiota ja laatua.

Sisällön ylläpito helppoa
Sisällön ylläpitäjän ei tarvitse osata HTML-kieltä, eikä käyttää erikoisohjelmia. Sähköpostiviestin lähettäminen FirstClass® Client -ohjelmalla riittää.

Ilmaisuvoimaa
FirstClassin sisäisessä sähköpostiviestissä on ilmaisuvoimaa. Voit valita tekstin kirjaintyypin (fontin), koon, tyylin tai värin. Voit sijoittaa viestiisi kuvia ja ääniäkin. Viestissäsi on samat ominaisuudet sen näkyessä selaimella www-sivuna.

Julkiset keskustelualueet
Yhdistyksen julkiset keskustelualueet näyttävät viestien lähettäjien oikeat nimet rekisteröityjen käyttäjien osalta, eikä mitään nimimerkkejä. Heidän osaltaan näkyvät myös viestin historiat.

Laajempikin näkyvyys
Yhdistyksesi Tapahtumat, Uutiset ja Fakta saadaan automaattisesti näkymään Tietotorilla kuntasi ja kunnanosasi viestialueille ja sivuille.

TIETOTORI
Asiakaspalvelu