Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Tapiola - Keskustelut

Tapiolan demarit metrosta

Tapiolan sosialidemokraatit     22.5.2004                                    

ETELÄ-ESPOO TARVITSEE METRON

Espoo kasvaa ja kehittyy

Espoon asukasluvuksi on ennustettu 300.000 vuonna 2030. Tämä on 75.000 asukasta enemmän kuin nyt. Samaan aikaa asumisväljyys kasvaa elintason nousun myötä. Tämä merkitsee uusia asuin- ja työpaikka-alueita Espoon eri puolille. Kasvu merkitsee väistämättä myös Etelä-Espoon hallittua tiivistymistä ja liikenteen kasvua.

Espoo on osa pääkaupunkiseutua

Liikenneväylissä ja joukkoliikenteessä on aina kysymys koko pääkaupunkiseutua koskevista ratkaisusta. Työmatkat ja kasvava vapaa-ajan liikkuminen eivät ole kuntarajoihin sidottuja. Liikenneratkaisuista ja niiden rahoituksesta on sovittava seudun kuntien ja valtion yhteistyössä. Nurkkakuntalaisuus on liikenneratkaisuissa unohdettava.

Metro on tehokkain ja taloudellisin

Metro voi liittyä saumattomasti pääkaupunkiseudun raideliikenneverkkoon. Se on nopein, tehokkain ja palvelukykyisin joukkoliikenteen järjestelmä. Tehtyjen selvitysten mukaan metro on myös taloudellisin ratkaisu kun otetaan huomioon rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannukset.

Metro on ympäristöystävällisin

Kasvava Espoo ei saa tukehtua autoliikenteeseen. Sitä ei ympäristö kestä eikä siihen tila riitä. Tarvitaan tehokas raideliikenteeseen perustuva runkoverkko. Metro säästää maapinta-alaa eikä turmele kaupunkikuvaa. Metro on energian-kulutukseltaan edullisin ratkaisu. Jokainen metromatka on tekemätön automatka.

Metro on turvallinen ja terveellinen

Metroliikenteessä onnettomuusriskit ovat pienimmät. Metro on myös käyttäjien kannalta turvallinen ja siinä häiriköinti on parhaiten valvottavissa ja estettävissä. Terveydelle haitalliset saastepäästöt vähenevät eniten metrovaihtoehdossa.