Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Tapiola - Keskustelut

Tapiolan kehittäminen

Kaupunginhallituksen Elinkeino- ja työllisyysjaos käsittelee kokouksessaan 29.3.2006 Tapiolan kehittämisen tuoreimpia suunnitelmia Alla ote esityslistan tekstistä, asiaa koskeva selvitys löytyy http://www.espoo.fi/asiakirja.asp?path=1;31;37423;37424;37425&id=6E3FFE06EC1231AAC225713A0048AD11&kanta=kunnari\\intrakun_e.nsf.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja työllisyysjaosto

1. merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan Tapiolan kehittämiskatsauksen maaliskuu 2006 ja

2. hyväksyy seuraavat Tapiolan alueellisen kehittämisen tavoitteet vuodelle 2006:

Yleistavoitteena on kehittää Tapiolaa omaleimaisena puutarhakaupunkina ja asuntoalueena sekä lisätä keskustan vetovoimaa ja sen edellytyksiä toimia elävänä ja viihtyisänä palveluiden, liike-elämän ja kulttuurin kaupunkikeskuksena. Myös Tapiolaa ympäröivän huipputekniikan osaamiskeskittymän kehittymisedellytyksiä parannetaan.

Korjausrakentamista toteutetaan Tapiolan alkuperäiseen ideaan perustuen. Asuntoalueiden korjaus- ja hoito-ohjeisto valmistuu. Asuntoyhtiöitä aktivoidaan hissien rakentamiseen tämänvuotisessa korjausrakentamisen asukasillassa.

Uusia asuntoja suunnitellaan ja rakennetaan. Tavoitteena on noin 200.000 k-m2:n rakentaminen 10 vuoden kuluessa Kanta-Tapiolan ja Otaniemen alueilla.
- Kaavoituksen, maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen keinoin pyritään tuottamaan Tapiolaan erityisesti lapsiperheille soveltuvia asuntoja.
- Otaniemen opetus-, tiede- ja yritysalueiden erityistarpeita palvelevan asuntotuotannon toteutuskeinot selvitetään.
- Kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamismahdollisuudet selvitetään.
- Niittymaan uusi asuntoalue valmistuu ja Tuuliniittyyn valmistuu asuinkerrostalo.
- Kaupinkallion palvelukodin kaavamuutos hyväksytään ja tontti luovutetaan rakentamiseen.
- Ahertajankulman asemakaava sekä maankäyttösopimukset hyväksytään.
- Kelloseppäkoulun asemakaavaluonnos valmistuu ja asetetaan nähtäville.
- Jousenpuiston kaavamuutoksen suunnittelu käynnistyy.
- Itäkartanon kaava sekä siihen liittyvät maankäyttö- ja tontinluovutussopimukset hyväksytään.

Tapiolan keskustan suunnittelua jatketaan v. 2005 valmistuneen selvityksen pohjalta.
- Ensimmäisen toteutusvaiheen eli Heikintorin laajennuksen ja Kaupinkallion asemakaava sekä maankäyttösopimus hyväksytään. Samalla ratkaistaan keskitetyn kalliopysäköinnin rahoitus- ja toteutustapa. Tavoitteena on Heikintorin uudistamishankkeen käynnistyminen vuonna 2007.
- Merituulentien bussiterminaalin parantamisen toteutussuunnitelmat valmistuvat.
- Mäntyviidan julkisen kaupunkitilan parantamisen suunnittelu käynnistyy.
- WeeGee talon, kulttuurikeskuksen ja liikekeskuksen välisen opastuksen suunnitelmat valmistuvat ja ne toteutetaan. Kulttuuriraitin I vaiheena toteutetaan Ahertajantien uudistus ja Pohjantien risteys muutetaan kiertoliittymäksi.
- Espoon kaupunginteatterisäätiön hankesuunnitelman pohjalta valmistaudutaan arkkitehtikilpailun järjestämiseen ja asemakaavamuutoksen laadintaan.

Kehä I tunnelointiprojektin asemakaavat (Hagalundinkallio ja Maarinsolmu) ja maankäyttösopimukset hyväksytään.
- Kehä I eritasoliittymän sekä tunnelin tiesuunnitelmat valmistuvat.
- Hankkeiden toteutus- ja rahoitustavasta päätetään.

Toimitilarakentaminen sekä uusien kohteiden suunnittelu jatkuu Tapiolaa ympäröivillä yritysalueilla ja markkinoinnista huolehditaan.
- Revontulen entisen koulutontin asemakaavamuutos Etelä-Tapiolaan valmistuu ja tontinluovutuksesta päätetään.
- Life Science Center -hankeen IV vaihe valmistuu. V vaiheen tontinluovutuksesta päätetään ja rakentamien käynnistyy.
- HTC- Espoo hankkeen I vaiheen tontinluovutuksesta päätetään ja rakentaminen käynnistyy.
- Falcon - hankkeen rakentaminen käynnistyy.
- Niittymaan uuden yritysalueen rakentaminen jatkuu.