Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Tapiola - Keskustelut

TAPIOLAN KESKUSTA

 

Harri Koski

Kiinteistölautakunnan jäsen (kesk)

Espoo ehdokas 224
Espoon Tapiolassa pidetyssä kuntavaaliehdokkaiden kyselytilaisuudessa tapiolalaiset toivat esiin huolensa puutarhakaupungin tulevaisuudesta. Murhetta aiheuttavat syyt liikkuivat laajoissa rajoissa alkaen ympäristötä ja asumisesta aina kulttuuritarjontaan saakka.
Espoon mahdollisen uuden teatteritalon kohdalla vastaanotto oli hyvin ristiriitainen, kohteen puoltajat vetosivat perinteisiin argumentteihin kulttuuritarjonnan laajentamiseen ja iltaelämän piristymiseen. Hanketta vastustavat totesivat kriittisesti, ettei ainakaan Espoon kaupunki voi sitoutua pelkästään kaupungin varoilla toteutettavaan hankkeeseen. Varsinaista ”pika”kananäänestystä ei tietenkään paikalla järjestetty, mutta monien huoli tulevaisuudesta nykyisen talousmylleryksen takia painoi vaakakuppia rakennushankkeen myöhentämisen kannalle.
Pysäköintiongelmat ovat tuttuja muillekin Tapiolan ydinkeskustassa asioiville. Huolimatta verraten toimivasta joukkoliikennetarjonnasta, on suurten tavarantoimittajien keskittyminen keskustaan johtanut yksityisautoliikenteen kasvuun, jota ei kaikkea voi rajoittaa. Erityisen hankalaksi ainakin satunnainen Tapiola-kävijä kokee Länsiareenan luona olevan Tapiolan urheilupuiston pysäköinnin; palvelun mahdollinen parantaminen lienee edelleen toteutumatta.
Kaavoituksen hitautta moitittiin, eräs sen johdannainen on vuokrakerrostalojen rakentamisen tyssääminen valmiiksi kaavoitettujen tonttien puuttuessa täysin. Vapaa-rahoitteisten talojen markkinoilla on jonkinasteinen kysyntä olemassa, mutta pankkien kriisi voi vaimentaa sitäkin. Nuorten perheiden asuntopula on tosiasia, johon kattavia lääkkeitä ei nyt ole. Espoon oman Espoonkruunu-yhtiön rakennustoiminta tähtää pääosin muille alueille; jonot sielläkin ovat pitkät sopivan asunnon löytämiseksi edes jostain kaupunginosasta.
Tapiolan ympäristön parantamisesta ainoastaan Eila Uotila esitti konkreettisen tavan poistaa kasvuun ryöstäytynyt puusto, muiden porvallisten puolueiden edustajien esittäessä muita positiivisia toimenpiteitä Tapiolan parantamiseksi. Sekä vihreiden että sosiaalidemokraattien edustajat olivat erittäin tylyjä tapiolalaisten murheille hengessä ”… on parempiakin kohteita mielessä … ”