Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Tapiola - Ohjeet

Tapahtumista tiedottaminen

Tapahtumista tiedottaminen

Kansalaisverkossa on kahdenlaisia Tapahtumat -viestialueita, jotka ovat julkisesti kenen tahansa luettavissa FCC-ohjelmalla intranetissa tai selaimella www-sivuilla.  Kirjoitusoikeudet ovat seuraavat.

Kunnan tai kunnanosan yleiselle tapahtumaviestialueelle voi kirjoittaa kuka tahansa palvelun rekisteröity käyttäjä.

Yrityksen, yhdistyksen tai julkisen palvelun tapahtumaviestialueelle voi kirjoittaa kyseisen yhteisön valtuuttama tiedottaja tai muu henkilö.

Viestin laatiminen aloitetaan avaamalla viestialue, jolloin vastaanottajaksi tulee automaattisesti viestialueen nimi. Jos sama viesti on tarkoitus lähettää samanaikaisesti rinnakkaisesti, tiedoksi tai piilokopioina useaan osoitteeseen, on aluksi tarpeen selvittää kohdealueiden osoitteiden tarkat nimet. Ne saa selville esimerkiksi katsomalla alueen jostakin viestistä.

Tapahtumaviestialueissa viestit näkyvät luettelona aakkosjärjestyksessä. Jotta eri aikoina lähetetyt viestit samalla tulisivat tapahtuman mukaiseen aikajärjestykseen, suositellaan viestin nimen eteen sijoitettavaksi päivämäärä ISO-standardin mukaisesti eli muodossa "vvkkpp". Ellei näin ole menetelty lähettäjän toimesta, viestialueen moderaattori saattaa lisätä päivämäärän.

KANSALAISVERKKO
Asiakaspalvelu, Jukka Kivi