History

Show Presentation
 
 Anslutning
Home • Sokoviken • Anslutning
 
Ansluta till Servern
1. Välj Start->My Computer
2. Välj Tools->Map Network Drive...
6122004_142327_0.png
3. Fyll i enligt nedan och tryck Finish:
6122004_142531_1.png
4. Fyll i användarnamn och lösenord och tryck OK:
6122004_142755_2.png
5. Nu borde en ny "hårddisk" synnas i My computer:
6122004_143055_4.png
innuti den hittar du foldern Home Page Folder.
6122004_143002_3.png
Allt som sparas i Home Page Folder syns på webben på adressen