Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Tapiola - Fakta - Tapiolan demarit

Toimintasuunnitelma 2017

TAPIOLAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

 
Toimintasuunnitelma 2017
 
Osaston perustoiminta
Koko toimintamme lähtee avoimesta yhteisöllisyydestä, jotka palvelevat kaikille jäsenille avoimet johtokunnan kokoukset, yhteiset ja kaikille avoimet alustetut kokoukset, omat tapahtumat ja vierailut muiden tapahtumissa ja keskustelu mediassa.  
 
Järjestötoiminta ja vaalit
Osallistutaan aktiivisesti SDP:n Espoon kunnallisjärjestön ja SDP:n Uudenmaan piirin järjestämiin tilaisuuksiin.
Pitkän linja tavoitteena on ollut, että madalletaan yhteistyön kynnystä ja järjestetään mahdollisimman mutkattomalla kommunikoinnilla osastojen yhteisiä keskusteluja, vierailuja toritapahtumiin.
Uusien jäsenten rekrytointia tehostetaan resurssien mukaan yleisötilaisuuksien ja sosiaalisen median kautta. Johtokunta on velvollinen ottamaan henkilökohtaisen kontaktin uusiin jäseniin välittömästi näiden liityttyä.
Puoluejohto on toivonut aktivoitumista. Nyt on Tapiolan osastolla mahdollisuus tehdä se.
Maaliskuussa 2017 järjestetään kevään 2017 kunnallisvaalien toritapahtuma jokaisena lauantaina klo 10 – 14.
 
Viestintä
Toritapahtumat ovat meille osa sosiaalista mediaa. Me emme erota mediakeskustelua torikeskustelua; ne kuuluvat osaksi ydintoimintaamme.
Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidetaan sähköpostikirjein ja lehti-ilmoituksin. Nopeaan tiedottamiseen käytetään sähköpostia, osaston omaa kotisivua ja osaston omaa Facebook-sivustoa sekä sosiaalista mediaa.
Julkiseen keskusteluun osallistutaan painetun median ja sosiaalisen median välityksellä, joissa pyritään tekemään keskustelunavauksia yhteiskunnallisesti ja paikallisesti kiinnostavista aiheista.
Syksyn 2016 jäsenäänestyksessä äänesti sähköisesti 7/97 jäsentä. Sähköistä viestintää on tehostettava erityisesti varttuneiden jäsenten keskuudessa.
 
Kaikki tämä tehdään niin hyvinkuin resurssit riittävät.