Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoonlahti - Keskustelut

Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuritilat

Hei arvoisa kiinteistölautakunnan puheenjohtaja

Tiedoksi: Paanajärvi, Viljakainen, Värmälä, Kohtala, Kataja, Louko, Laukala, Rantala, Packalen, Sarjakoski

Kuulin, että olit epäillyt, ettei Espoonlahden kulttuuritiloilla ole KULA:n hankepäätöstä. Olemme tehneet jo viime kaudella päätökset Espoonlahden aluekirjastosta ja kulttuuritiloista. SITO:n johdon voimakkaan vastustuksen vuoksi teimme uuden päätöksen (30.3.05 14 §) kulttuuritilojen osalta. Kokoomuksen valtuutetut olivat lähestyneet toimialajohtaja Loukoa ja myös hän oli toivonut uutta päätöstä.

Lippulaivan laajennuksen suunnittelussa on ollut koko ajan mukana kiitettävästi  kiinteistöpuoli. Kaikki poliittiset elimet, jotka ovat asiaa käsitelleet ovat suhtautuneet siihen myönteisesti mm. Kaupsu. Ainoa, joka vastustaa hanketta aiotulla aikataululla, on toimialajohtaja Wikberg. Epäilen, että kyse väärinkäsityksessä on juuri tästä.

Lautakunta päätti hankepäätöksessään, että tilat valmistuu samaan aikaan kuin Lippulaivan laajennus, eli vuonna 2008. KULA lisäsi sen myös ko vuoden budjettiin. Wikberg on taas julkisuudessa ilmoittanut, että tilat tulee vasta v. 2012.

Lautakunta ja paikalliset poliitikot, poliittiset puolueet ja alueneuvottelukunta lähtevät siitä, että molemmat tilat valmistuvat Lippulaivan laajennuksen yhteydessä. Kaupungin ja asukasedustajien yhteistyö on ollut esimerkillistä kaupungin, Cityconin ja Asuntosäätiön kanssa.

KULA ja Alueneuvottelukunta ovat esittäneet sen selvittämistä, voitaisiinko kahden tarpeettoman Y-tontin (kulttuuritalo ja nuorisotila) myyntitulot hyödyntää ko. tilojen käyttökustannuksissa. On esitetty kaupungin omaa osaketta.

Kokonaistaloudellisesti on järjetöntä, että kirjastotila ensin tehdään liiketilaksi ja muutetaan myöhemmin kirjastoksi, kuten Wikberg esittää. Kuka vuokraa liiketilaa muutamaksi vuodeksi, kun joutuu luopumaan siitä juuri kun kanta-asiakaskunta on muodostunut? Samoin kulttuuritilan rakentaminen jälkikäteen lisää kustannuksia (ylimääräinen kerros). Tilojen rakentaminen laajennuksen yhteydessä olisi kokonaistaloudellisesti järkevintä.

Espoonlahti on päätetty kaupungin kehittämiskohteeksi. Lippulaiva on Espoonlahden keskeisin monumentti. Sitä kehittämällä kehitetään myös Espoonlahden ilmettä. Tärkein tekijä on Lippulaivan elinvoiman säilyttämiseksi on kaupallisten palvelujen säilyttäminen ja tukeminen, Saunalahden uuden asuinalueenkin vuoksi. Sellon kirjastossa on parhaimmillaan 5000 käyntiä vuodessa kauppakeskukseen. Kyseessä ei siten ole pelkkä kustannus, kuten SITO:n johto asian näkee.

Kulttuuritilat sopivat erittäin hyvin uuteen alueellisen yhteistyöntyön poikkihallinnolliseen  konseptiin, jota varten mm. Vapaan sivistystyön yksikkö perustettiin. Yhteiset tilat houkuttelevat kolmannen sektorin; paikalliset asukkaat ja asukasjärjestöt yhteistyöhön. Espoonlahdesta muodostuisi uudenlaisen yhteistyön kokeilu ja malli. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen viime keväänä kirjastoselvityksen yhteydessä, että Espoonlahdessa on aluekirjasto. Tämän jälkeen kirjastoverkon suurimmat investointitarpeet ovat ohitse.Terveisin Juhani Hakala
Kulttuurilautakunnan puheenjohtajana