Internal Server Error

Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoonlahti - Uutiset

Espoonlahden Demarit avasivat keskustelua arjen turvallisuudesta

Espoonlahden Demarit avasivat keskustelua arjen turvallisuudesta

Espoonlahden demarit avasivat keskustelua arjen turvallisuudesta ja järjestivät aiheesta seminaarin torstaina 24.1.08. Tilaisuuden pääpuhujina olivat kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen ja eduskunnan 2. varapuhemies Johannes Koskinen. Lisäksi paneelissa istui osaava asiantuntijakaarti. Paneelin puheenjohtajana toimi Espoon sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mika Helander.

Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen ja riskienhallintajohtaja Jari Tuomisen puheenvuoroissa tuotiin esiin Espoon turvallisuustyön pitkät perinteet, vahva organisaatio sekä alueen hyvä suhteellinen turvallisuus rikostilastojen valossa. Puhujat painottivat, että Espoon turvallisuussuunnittelussa sosiaalinen näkökulma on huomioitu erityisten hyvinvointityöryhmien välityksellä.

Eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Johannes Koskinen antoi yleiskatsauksen arjen turvallisuuteen tähtäävästä työstä menneinä vuosina, jossa hän on itse oikeusministerinä ollessaan ollut aktiivisesti mukana. Lisäksi Koskinen korosti puheenvuorossaan  rikoksentorjunnan kentän monimuotoisuutta ja rikostorjuntatyön tarpeellisuutta rikostilastojen valossa. Etenkin väkivaltarikollisuuden suuri määrä on Suomen oloissa edelleen huomattava ongelma. Koskinen toi myös esille sen, että pelkkiä rikostilastoja tarkastelemalla ei saada välttämättä totuudenmukaista kuvaa todellisesta rikostilanteesta, sillä tilastoihin vaikuttavat myös muut tekijät kuin rikollisuuden määrä. Tällainen tekijä on esimerkiksi rikoksen uhrien alttius ilmoittaa rikokset poliisille, joka itse asiassa on monien rikoksentorjuntahankkeiden suoranainen tavoite. Oikeusministeriön edustaja Aarne Kinnunen puolestaan kertoi yksityiskohtaisemmin valtioneuvoston puitteissa tapahtuvasta turvallisuustyöstä ja sen tulevaisuudesta. Hän toi esille sen, että sosiaaliset näkökohdat voivat helposti jäädä kuntien turvallisuustyössä ”kovempien”, kontrolliin painottuvien näkökohtien varjoon.

ELD_Turva_Kokkonen080124.jpg
ELD_Turva_Koskinen080124.jpg
Kuvat suurenevat kaksoisosoittamalla. Foto Jussi Ohisalo

Kriminaalihuoltolaitoksen Espoon toimipisteen johtaja Marko Hernesmaan ja Espoonlahden alueen perhekeskuksen johtaja Kaarina Kinnusen puheenvuoroissa tuotiin vahvasti esille paitsi kriminaalihuollon asiakkaiden erityistarpeita, myös niitä suuria haasteita, mitä syrjäytymisen ja rikollisen elämäntavan omaksumisen ehkäisemiseen tähtäävällä sosiaalityöllä on Espoon alueella. Tulevaisuuden keskeinen haaste onkin kehittää näiden toimijoiden yhteistyötä, jotta esimerkiksi kriminaalihuollon keskeisen asiakasryhmän eli ehdonalaisesti vapautuvien vankien tarpeet voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti lain edellyttämällä tavalla. Esiin tuotiin myös se, että sosiaalityön laadun ja laajuuden sanelevat käytettävissä olevat resurssit ja siten kunnallisten poliittisten päättäjien valinnat. Suhteellisen vauraassa ja turvallisessa Espoossakin kaikkein haastavimman asiakasryhmän kanssa tehtävä työ voi resurssien puuttuessa jäädä ”tulipalojen sammuttamiseksi”. Espoon poliisilaitoksen apulaispäällikkö Kari Aholan puheenvuorossa tuotiin esille poliisitoiminnan viime vuosikymmenten aikaista kehitystä ihmisläheisemmäksi esimerkiksi lähipoliisitoiminnan kautta. Myös poliisin näkökulmasta rikollisuus ilmiönä on suhteellisen pienen henkilöryhmän ongelma, ja puuttumalla tehokkaasti tähän ryhmään on rikosmäärissäkin saatavissa aikaan suotuisia muutoksia. Paneelin puheenjohtajan, tutkija Mika Helanderin puheenvuorossa tuotiin esille rikollisuuden syiden ja selitysten erilaiset teoreettiset selitysmallit. Näiden mallien ja niiden suosittamien rikoksentorjuntamenetelmien yhteensovittaminen on myös käytännön rikoksentorjuntatyössä keskeistä.


ELD_Turva_Helander080124.jpg
ELD_Turva_Paneeli080124.jpg
Kuvat suurenevat kaksoisosoittamalla. Foto Jussi Ohisalo

Yhteenvetona voidaan todeta, että  rikoksentorjunnan kentän monimuotoisuus edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä, ja että virallisen kontrollin ohella rikollisuuden syihin tulee pyrkiä vaikuttamaan ennalta ehkäisevästi. Tämä on tehokkaimmin saavutettavissa sosiaalisen integraation avulla eli pyrkimällä muun muassa toimivien hyvinvointipalvelujen avulla ehkäisemään rikollisen elämäntavan omaksumista sekä auttamaan rikoskierteen katkaisemisessa henkilöitä jotka ovat tällaisen elämäntavan omaksuneet.

Espoonlahden demarit toivat arjen turvallisuuteen kansalaisnäkökulmaa ja yhdistys haluaa painottaa erityisesti sosiaalista turvallisuutta.  Espoonalhden demarit haluavat entistä turvallisemman Espoonlahden ja haastavat eri tahot poikkihallinnolliseen yhteistyöhön turvallisemman Espoonlahden puolesta.


 
 Internal Server Error
Home • Internal Server Error
 
Your request cannot be completed because you do not have any objects open. [1015]