Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lintujen pesinnästä tietoa internetissä

Lintujen pesinnästä tietoa internetissä

Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys on tutkinut lintujen pesintää toimialueellaan, sanomalehti Keskisuomalainen kertoi maanantaina. Tiedot löytyvät myös internetistä.

Yhdistys on selvittänyt lintujen pesintää 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla. Selvityksen tulokset löytyvät osoitteesta www.ksly.net/atlas/.

Sivuilta selviää sekin, mitkä lintulajit ovat runsastuneet ja mitkä harvinaistuneet viime vuosikymmenten aikana.
Atlas-menetelmällä laaditussa tiedostossa lintuyhdistyksen alue on jaettu 10x10 kilometrin ruutuihin. Napsauttamalla nettisivun kartalta vaikkapa Vihtavuoren ruutua saa selville, että tuon ruudun alueella on kolmen vuosikymmenen aikana pesinyt ainakin 119 lintulajia ampuhaukasta hippiäiseen ja pikkutikasta sirittäjään.

Atlas-menetelmä on kehitelty Englannissa. Sitä käytetään kaikkien eliölajien levinneisyyden arviointiin.