Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Malmö bygger intranät för 100 000 använda


                                                                        Uppsala 990927
Till Redaktionssekreteraren
Pressmeddelande för omedelbar publicering


Malmö bygger intranät för 100 000 användare

Malmö Stad bygger Sveriges största FirstClass baserade intranät, PedNet. Systemet är tänkt för upp till 100 000 användare. Elever, all pedagogisk personal samt övrig personal med anknytning till skolverksamheten inom Malmö stad skall ha tillträde till systemet.

Malmö Stad har sedan flera år använt FirstClass som ett övergripande konferens- och e-post system. Systemet som nu byggs skall bland annat erbjuda diskussionsgrupper och kommunikation mellan lärare och elev, mellan elev och elev och på sikt även mellan skola och föräldrar/vårdnadshavare.
- Vi ser en framtida möjlighet att göra föräldrarna delaktiga, säger Ulf Åkerberg, projektledare för Pednet. Vi vill även att systemet ska fungera som ett aktivt hjälpmedel för att integrera IT i den pedagogiska verksamheten, fortsätter han.

- Vi är mycket glada över den här affären, säger Bengt Olsen, VD på FC Sweden som är svensk distributör av FirstClass. Malmö Stad upplever att FirstClass är mycket användbart i flexibelt lärande, som kommunikationsprogram och som pedagogiskt hjälpmedel, menar han.
FirstClass används idag på många olika utbildningsanstalter från mellanstadiet till universitetsnivå både som kommunikationsverktyg vid distansstudier och som modernt pedagogiskt hjälpmedel, samt för att bygga "virtuella skolor" - skolan i datorn.

Ordern, som har ett initialt värde på omkring en miljon kronor, är den hittills största enskilda ordern för FC Sweden, och man stärker därmed sin marknadsledande position på marknaden. Innan storordern från Malmö Stad hade man sålt över 700.000 FirstClass-licenser i Sverige.

----------------------------------------
För mer information, kontakta

Ellen Landberg, Marknadsansvarig
Telefon: 0709-100071, E-post: ellen.landberg@fcsweden.se

Bengt Olsen, VD
Telefon: 018-100100, Direkt: 018-4721107, E-post: bengt.olsen@fcsweden.se

Johan Sundström, vVD
Telefon: 018-100100 eller 018-4721104, E-post: johan.sundstrom@fcsweden.se

----------------------------------------

FC Sweden är marknadsledande på intranätlösningar i Sverige, och har hittills sålt över 700.000 licenser av programvaran FirstClass i Sverige, främst till myndigheter, skolor, föreningar samt små- och medelstora företag. Enligt en oberoende undersökning gjord av analysföretaget IDC, publicerad i Executive Report i november -98, har FirstClass 44 % av sverigemarknaden av grupprogramvaror.