Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Arno Forsius: 24 teesiä alkoholista

Arno Forsius: 24 teesiä alkoholista

1.      Alkoholin käyttö on ikiaikainen tapa ihmiskunnassa eikä sitä voida kielloilla hävittää.
2.      Alkoholin saatavuuden estämisellä ei voida välttää alkoholin väärinkäyttöä, mutta alkoholin saatavuuden vapauttaminen lisää alkoholin käyttöä ja väärinkäyttöä.
3.       Alkoholin toistuva käyttö ja vain se johtaa alkoholin väärinkäyttöön eräiden ja valitettavasti melko useiden ihmisten kohdalla.
4.      Etukäteen on mahdotonta sanoa, kenestä tulee alkoholin väärinkäyttäjä, ja ehdoton raittius onkin ainoa varma keino, jolla voi välttyä alkoholin väärinkäytöltä.
5.      Raittiusaate on elämänkatsomus, joka pyrkii alkoholin ehdottomalla välttämisellä estämään alkoholin väärinkäytön ja siitä johtuvat seuraamukset.
6.      Alkoholi vaikuttaa samalla tavalla riippumatta siitä, käytetäänkö sitä viinana, viininä, oluena tai muuna juomana, vain vaikutuksen nopeus vaihtelee jonkin verran juoman laadusta ja alkoholin määrästä riippuen. Tiettyyn rajaan asti elimistön alkoholin sietokyky kasvaa, mutta sen jälkeen se alkaa laskea, jolloin myrkytysoireet alkavat esiintyä yhä pienempien alkoholimäärien seurauksena.
7.      Alkoholin väärinkäyttäjä on se, jolle alkoholin toistuva käyttö aiheuttaa voimakkaan humalatilan, harkitsemattomia tekoja, muistinmenetyksiä, krapulatiloja, työstä poissaoloja, sosiaalisten suhteiden rikkoutumista ja/tai taloudellisia ongelmia.
8.      Alkoholi vaikuttaa kemiallisena aineena mielentilaan rauhoittavasti, itsetuntoa kohottavasti ja harkintakykyä heikentävästi.
9.      Alkoholin väärinkäytön vaara on suuri sulkeutuneilla, tuskaisilla ja huonon itsetunnon omaavilla ihmisillä.
10.     Alkoholin toistuva käyttö aiheuttaa jännitystiloja, joiden lievittämiseksi alkoholin käyttö toistuu ja jatkuu.
11.     Koska alkoholi heikentää harkintakykyä, on siinä itsessään ominaisuus, jonka vuoksi alkoholin väärinkäyttäjäksi tulleen on lähes mahdotonta rajoittaa juomistaan.
12.     Alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa aina terveydellisiä, mielenterveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurausvaikutuksia, jotka eivät kohdistu vain alkoholin väärinkäyttäjään, vaan myös hänen läheisiinsä ja ympäristöönsä.
13.     Alkoholin väärinkäyttäjä hakeutuu tietoisesti tai alitajuisesti tilaisuuksiin, jossa on mahdollisuus saada alkoholia.
14.     Alkoholin väärinkäyttäjä salaa ongelmansa ja kätkee viinansa mahdollisimman kauan.
15.     Alkoholin väärinkäyttäjä joutuu tavallista useammin tapaturman ja tapaturmaisen kuoleman uhriksi.
16.     Väkivaltarikoksista merkittävä osa on humalatilassa tehtyjä.
17.     Liikennekuolemista on lähes kolmannes rattijuoppojen aiheuttamia.
18.     Rauhoittavan ominaisuuden lisäksi alkoholilla on pitkäaikainen elimistön toimintoja kiihottava vaikutus, mutta alkoholin rauhoittava ominaisuus peittää sen humalatilan alkuvaiheessa.
19.     Alkoholin kiihottavan vaikutuksen äärimmäinen ilmiö on delirium, juoppohulluus.
20.     Runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia äkillisiä seurauksia ovat muistinmenetys, alkoholimyrkytys, krapula ja joskus hengenvaarallinen haimatulehdus.
21.     Pitkäaikaisen alkoholin väärinkäytön aiheuttamia sairauksia ovat verenpaineen kohoaminen, valtimoiden ahtautuminen, sydänlihaksen rappeutuminen, maksakovettuma, hermohalvaukset, aivojen rappeutuminen ja kihti. Alkoholin käyttöön liittyy usein runsas tupakointi siitä aiheutuvine terveysvaaroineen.
22.     Alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa välittömästi ja välillisesti sairaanhoidolle ja sosiaalihuollolle suuren työmäärän ja paljon kustannuksia.
23.     Alkoholin käytön vähentäminen on sekä yksityisten kansalaisten että yhteiskunnan kannalta toivottavaa ja tavoiteltavaa.
24.     Ehdoton raittius on melkein jokaisen alkoholin väärinkäyttäjän kohdalla ainoa keino, jonka avulla hän voi parannuttuaan välttyä joutumasta uudelleen alkoholin väärinkäyttäjäksi.

Osoite