Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re: Hallituksen kannanotto yritys- ja pääPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Yrittäminen • Re: Hallituksen kannanotto yritys- ja pää
 
From:Friday, November 14, 2003 7:26 AM +0200
Subject:Re: Hallituksen kannanotto yritys- ja pää 
To:
Cc:
Jukka Kivi kirjoittaa:
Muiden osakeyhtiöiden maksamat osingot ovat saajalleen verovapaita siltä osin kuin ne alittavat osakkeen matemaattiselle arvolle laskettavan (nettovarallisuuden) 9 prosentin tuoton. Nettovarallisuuden 9 prosentin tuoton ylittävältä osalta listaamattomien osakeyhtiöiden osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen ansiotuloina verotettavaksi. Verovapaiden osinkojen vuotuinen enimmäismäärä on verovelvollisella 90 000 euroa. Tämän rajan ylittävältä osalta osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen pääomatuloina verotettavaksi.

Kuinka 90 000 €::n verovapausrajaa tulkitaan? Tuosta saa sen käsityksen, että jos listaamattoman yhtiön nettovarallisuuden 9 %:n tuotto = 90 000 €, niin  90 000 €:n osinko on verovapaata? Entä jos osingonsaaja saa 90 000 €:n osingon usealta yhtä varakkaalta yhtiöltä? Ovatko kaikki osingot silloin saajalle verovapaita vai tarkoittaako 90 000 €:n raja kaikkien saatujen osinkojen yhteissummaa? Jos yhtiö voi maksaa verovapaasti 90 000 €:n osingon ja maksaa vaikka 100 000 €, niin peritäänkö osingosta saajalta missään vaiheessa ansiotuloveroa?