Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Miten saada koulutetut nuoret nopeammin töihin ?

 Miten saada koulutetut nuoret nopeasti töihin ?


Meillä vallitsee kohta työvoimapula tietyillä koulutusaloilla ja yleensä kaikkialla, näin meille kerrotaan.  Edes hallittua maahanmuuttoa en pidä pitkäaikaisena hyvänä ratkaisuna ja aina ensin on tarjottava töitä suomalaiselle työvoimalle. Oppilasmäärät tulee laskea entistä tarkemmin, ettei pääse syntymään ylikoulutusta tietyille aloille ja toisille taas työvoimapulaa. Koulutuksen suuntaa voisi myös vaihtaa entistä helpommin. Mikäli jollekin alalle syntyy paljon uusia työpaikkoja, päästettäisiin oppilaita vaihtamaan opintosuuntaa.

Opintolaina on menettänyt merkityksensä. Nuoret käyvät töissä opintojensa ohessa ja valmistusaika sekä numerotkin kärsivät. Jatkuva opintotuen nostaminenkaan ei auta nuoria valmistumaan aikaisemmin, eikä Suomella ole varaakaan siihen. Lukukausimaksuja ei tule palauttaa. Tosin vaihto-oppilaille ne palauttaisin ja ikuisuusopiskelijoille. Vaihto-oppilas ja ikuisuusopiskelija saisi vähentää lukukausimaksut verotuksessaan, mikäli hän jäisi työskentelemään Suomeen.

Tällä hetkellä opintolainan korot voi vähentää verotuksessa ja niiden veroa laskeva vaikutus on henkilökohtaisen veroprosentin mukainen 25-45 % hyöty. Lyhennykset menevät vuosittain ja rasittavat vastavalmistuneen taloutta melkoisesti.

Ehdotan seuraavaa: Yliopistosta valmistuu 4-6 vuodessa. Mitä nopeammin valmistut ja hakeudut työelämään sitä suurempi on henkilökohtainen hyötysi tulevina opintolainan maksuvuosina. Eli opintolainan korot katsottaisiin täysimittaiseksi ennakkoveroksi (hyöty 100 %) ja opintolainan lyhennykset henkilökohtaisen veroprosentti kerrottuna kertoimella. Opintolainojen lyhennys kertoimeen vaikuttaisi koko aika opintojen aloittamisesta, työn aloittamiseen. Työn, jonka aloitat opiskelujen päätyttyä ei tarvitse olla opintosuuntasi mukainen, vaan mikä tahansa työ käy. Eli opintolainojen lyhennyksellä olisi osittain sama vaikutus verotuksen alenemiseen mitä koroilla on nyt (45-2,5 % hyöty). Yli kahdeksan vuoden opiskelu ja siirtyminen työelämään poistaisi opintolainojen vähennysoikeuden. Tämä opintolainan vähennysoikeus kuuluisi kaikille suomessa työskenteleville, myös vaihto-oppilaille. Eri oppilaitoksissa on eri pituiset opintoajat ja jokaiseen luotaisiin minimi ja maksimi aika, sekä kertoimet eri verovähennyksille. Ker
toimet vaihtelisivat 100 – 10 prosenttiin ja opetusministeriö päättäisi niistä, sekä opintoajoista yhdessä valtionvarainministeriön kanssa.

Tämä kannustaisi nopeaan valmistumiseen ja työmarkkinoille siirtymiseen. Myös kotimaa ja sen työmarkkinat olisivat entistä houkuttelevammat, verrattuna muihin maihin.


Sano:   KYLLÄ
Perussuomalaisten Uudenmaan vaalipiirin
Kansanedustajaehdokas 2007
Jyrki Vaskela