Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re(6): Neuvotteluja pakkolain sijaanPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Työvoima • Re(6): Neuvotteluja pakkolain sijaan
 
From:Saturday, November 10, 2007 1:01 AM +0200
Subject:Re(6): Neuvotteluja pakkolain sijaan 
To:
Cc:
Sosialidemokraatit ovat hallitusvastuussa ollessaan painostaneet toistuvasti myös työnantajaleirin TUPO-sopimuksiin. Tupo- sopimuksiin on aina kuulunut sosiaalipaketti, solidaarinen palkankorotuslinja ja pieni- sekä keskituloisia suosiva tuloveroasteikkojen korjaus. Tämän lisäksi TUPOissa on sovittu viime kierroksilla myös erityisestä matalapalkkaerästä. Sosialidemokraattiset ay- johtajat Riitta Prusti ja TEHY:n aiempi puheenjohtaja Raija Hukkamäki toivat TUPO-sopimuksiin myös ns. naispalkkaerän. Solidaarinen yleiskorotuksen muoto, veroratkaisut, matalapalkkaerä ja naispalkkaerä merkitsivät TUPOissa myös kunta-alan naisille teollisuuden miehiä parempia sopimusperusteisia korotuksia ja ostovoiman lisäystä. Siitäkin huolimatta tarve tasoittaa edelleen palkkaeroja on suuri. Oma syynsä huolimatta sopimusratkaisuista, on tähän sopimuskausien aikana tapahtuvilla palkkaliukumilla tai sillä, että näillä kuntasektorin naisvaltaisilla aloilla ei ole tasavertaisesti teollisuusaloihin nähden liukumia.
Naisvaltaisilla aloilla on erittäin paljon sijaistarvetta. Sijaisuudet ovat perinteisesti olleet määräaikaisia. HUSin hallituksen sosialidemokraattien määrätietoisin ponnisteluin mm. siinä sairaanhoitopiirissä on sijaisia vakinaistettu perustamalla vakinaisten sijaisten toimia. Niiden suhteellinen määrä on mitoitettu siten, että jokaisessa tulosyksikössä ja jokaisella ammattiryhmällä on oltava vakinaisia sijaisvakansseja vähintään  60% vuosilomien määrästä laskettuna. Kun HUSissa on yli 21 000 henkilökunnan määrä on vakituisessa palvelussuhteessa olevien sijaisten määrä jo tuhansissa. Me sosialidemokraatit haluamme kuitenkin edelleen tähän lisäystä.
Veikko Simpanen