History
 
 Re: Tehy-sopimuksestaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Työvoima • Re: Tehy-sopimuksesta
 
From:Wednesday, November 21, 2007 8:37 AM +0200
Subject:Re: Tehy-sopimuksesta 
To:
Cc:
Veli-Matti Hurskainen writes:
TEHYn sopimuksesta:
”Syyskuussa 2010 on 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä tuloksellisuushankkeiden edistämiseen ja toukokuussa 2010 erä, jonka suuruus riippuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrän kehityksestä. Tätä erää ei makseta, mikäli henkilöstön määrä kasvaa yli 1300 henkilöllä vuodessa.
Arvioni on, että tuota erää ei todellakaan tulla maksamaan. Terveydenhoidon puolella henkilöstöä tarvitaan vanhusväestön määrän lisääntymisen vuoksi lisää. Vaikka kuinka tietojärjestelmiä kehitettäisiin, niillä ei kuitenkaan voida vaihtaa vaippoja, pestä, kävelyttää eikä lisätä huolenpitoa ja ihmisläheisyyttä. Sosiaalipuolella ehkä voidaan virtaviivaistaa prosesseja, mutta kovassa yhteiskunnassamme sosiaaliset ongelmat saattavat myös suurentua ja vaativat kansalaisten ja palvelutehtävissä olevien ihmiskontakteja.

TEHY siis haluaa rajoittaa lisähenkilöstön palkkausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon oman jäsenistönsä paremman palkkauksen vuoksi! Muistuttaa kovasti lääkäriliiton toimintaa.

Vielä ennen viime kevään vaaleja kaikki puolueet olivat herttaisen yksimielisiä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan runsaasti lisää ”hoitavia käsiä”. Olihan lähellä mm. Tampereen vanhustenhuollon jupakka, joka nyttemmin on aktiivisesti unohdettu. Ainakin hallituspuolueet syövät tässä(kin) nyt sanansa. Oppositiostahan emme koskaan saa tietää.

Kokoomusta lähellä olevan TEHYn ja Kepun hallitseman kuntatyönantajan motiivia henkilöstön määrän rajoittamiseen ei voi tulkita järjellisesti mitenkään muuten kuin selvänä yhteisenä pyrkimyksenä terveydenhuollon yksityistämiseen.
Sitähän se on. Ovat siis sopineet, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulevaisuudessa ohjaavat enemmän voittoa tavoittelevat markkinavoimat kuin kunnallinen demokratia, jossa kansalaisten tahto pääsee vaikuttamaan.

Jukka