History
 
 Vastaus kysymykseen sairauspäivän palkattomuudestaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Työvoima • Vastaus kysymykseen sairauspäivän palkattomuudesta
 
From:Sunday, October 4, 2015 3:39 PM +0300
Subject:Vastaus kysymykseen sairauspäivän palkattomuudesta 
To:
Cc:
Vastaus kysymykseen sairauspäivän palkattomuudesta

Täysistunnon puheenvuoro PTK 43/2015 vp
Täysistunto
Torstai 1.10.2015 klo 10.02
3.2 Suullinen kysymys sairauspäivän palkattomuudesta (Anna Kontula vas)
Suullinen kysymys

16.34 Sosiaali- ja terveysministeri HannaMäntylä (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä asia on varmasti kaikilla meillä tässä nyt ollut vahvasti mielessä, ja totta kai tämä on ihan päivänselvä asia, että siinä vaiheessa, nyt kun ryhdymme tätä kokonaisuutta tässä käymään läpi, niin ilman muuta me mietimme sen, kuinka ja miten tämä tullaan osaltaan toteuttamaan. Mutta kuten varmasti nyt on tullut myöskin tässä keskiviikon keskustelussa esiin, niin tämä on yksi niistä toimenpiteistä, joihin hallitus nyt on sitoutunut, ja luonnollisesti sitten käymme sitä arviota ja teemme ne vaikutusarvioinnit siltä osin, onko tarpeen sitten miettiä siltä osin jonkunnäköisiä pohdintoja, onko tällaisissa pitkäaikaissairauksissa mahdollisesti joitain syitä miettiä, teemmekö sinne sitten erilaisia toimenpiteitä. Mutta kuten varmasti kysyjä ymmärtää, niin ryhdymme nyt valmistelemaan näitä esityksiä.