History
 
 Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Työvoima • Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa
 
From:Saturday, July 9, 2016 10:35 AM +0300
Subject:Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa 
To:
Cc:
Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa

Puoluekannatusmittausten yhteydessä on kysytty myös vastaajien sosioekonomista asemaa. Puolueemme kannalta perinteisen kiinnostava työntekijöiden osuus väestöstä on kaiken aikaa vähenemässä.
En tiedä mitä luokituksia eri kannattusmittausten yhteydessä käytetään, mutta oheinen tilastokeskuksen luokitus on kuvaava:
972016_103119_0.png