Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2002 PAL

Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2002 PALKINNOT

Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi vuoden 2002 INNOSUOMI -palkinnot Patentti- ja rekisterihallituksen INNOTALOSSA Helsingissä tiistaina 19. 11.2002. Palkinnot olivat keskenään samanarvoisia ja palkintoina oli INNOSUOMI –veistos ja kunniakirja. Tänä vuonna palkinnon saivat seuraavat viisi yritystä:

ARVO-TEC OY
Huutokoskelta kalanviljelyn kiertovesijärjestelmästä, jossa veden hapetus, ilmastus, biologinen suodatus ja puhdistus tapahtuvat suljetussa veden kierrätysjärjestelmässä. Arvo-Tecin osaamisalueita ovat allas- ja ruokintateknologia, jotka mahdollistavat kalantuotannon monipuolistamisen ja lisäämisen ja samalla vähentävät vesien kuormitusta.

CODETOYS OY
Espoosta vuorovaikutteisten mobiilipalvelujen toteuttamiseen ja jakeluun tarkoitetusta WIPEX -palvelualustasta. Palvelualusta mahdollistaa kännykkäpelien maailmanlaajuisen jakelun verkko- ja päätelaiteriippumattomasti. Se on sovitettavissa yhteen TV-pelien kanssa käyttämällä kännykkää kaukosäätimen sijasta ja se avaa uusia mahdollisuuksia mm. mielipidekyselyjen ja kansanäänestysten alueella.

LIEKKI OY
Lohjalta suorasta yksivaiheisesta nanopartikkeliruiskutusmenetelmästä optisten vahvistinkuitujen valmistamiseksi. Optisten vahvistinkuitujen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti internetin ja muun datasiirron kehittymisen myötä. Vahvistimia tarvitaan, koska siirrossa signaali heikkenee matkan pidetessä. Liekki Oy:n kehittämä menetelmä on kilpailijoihin verrattuna edullisempi, tehokkaampi ja laadultaan parempi.

OY AURINKOLEHTO LTD
Tohmajärveltä koivunmahlan laajamittaisen tuotannon ja pitkäkestoisen säilymisen mahdollistavasta innovaatiosta. Usean vuoden tutkimustyön tuloksena yrittäjäpariskunta Arto ja Susanna Maaranen onnistuivat ratkaisemaan mahlan säilyvyysongelman ainutlaatuisella korkean teknologian sovellutuksella.

STICK TECH OY
Turusta, hammashoidon kuitulujitteesta, jota käytetään mm. hammaskruunujen, -siltojen ja irtoproteesien valmistuksessa. Kuitulujite on edullinen ja terveitä hampaita säästävä ratkaisu. Esimerkiksi puuttuvan hampaan korvaava silta kiinnitetään liimausmenetelmällä siten, että terveitä hampaita ei tarvitse hioa tai porata pilareiksi.

INNOSUOMEN tarkoitus ja taustavoimat
INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Valtakunnalliset INNOSUOMI -palkinnot jaetaan vuosittain tunnustukseksi ja kannustukseksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä. Palkinto voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet luovuutta, yrittäjyyttä, yhteistyötä ja työllisyyttä Suomessa.

INNOSUOMEN taustavoimina on laaja joukko elinkeinoelämän vaikuttajia:  Kauppa- ja teollisuus- ministeriö, Keksintösäätiö, Keskuskauppakamari. Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät, Tekes sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto.

INNOINT ja INNOKOULU
INNOSUOMI -palkintojen lisäksi valtakunnallisessa INNOPÄIVÄN juhlassa 19.11.2002 jaettiin vuotuiset varusmiesten INNOINT -keksintökilpailun ja koululaisten INNOKOULU-ideointitapahtuman palkinnot. Palkituista on saatavilla tietoa tämän tiedotteen liitemateriaalista tai www.innosuomi.fi.

INNOSUOMI 2003
INNOSUOMI -palkintojen jakotilaisuudessa julkistettiin myös tulevan vuoden toiminnallinen teema: Innovaatioilla kestävään kehitykseen.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan maailmanlaajuisesti ja alueellisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on taata tuleville sukupolville hyvät elämisen edellytykset. Kestävään kehitykseen kuuluu taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristötekijöiden kokonaisvaltainen huomioon ottaminen.

Vuosi 2003 on INNOSUOMEN 10. toimintavuosi. Sen tapahtumissa korotetaan vuositeeman merkitystä, mutta INNOSUOMI-kilpailussa on mahdollista palkita millä tahansa sääntöjen edellyttämällä alalla toimiva innovatiivinen yritys.

Lisätietoja palkituista
liitemateriaalissa ja www.innosuomi.fi 
INNOSUOMI, projektipäällikkö Anneli Koljonen puh. (09) 6939 5308 GSM 040 704 4403 sähköposti anneli.koljonen@prh.fi ja projektisihteeri Leena Puolimatka puh. (09)6939 5239 GSM 040 546 0125 sähköposti leena.puolimatka@prh.fi


LIITEMATERIAALI:

Innosuomi 2002 –palkinto:
Arvo-Tec Oy, Huutokoski
Kalanviljelyä kiertovesijärjestelmässä

Palkittu innovaatio ”Kalanviljelyä kiertovesijärjestelmässä” käsittää kalojen viljelyn lajista riippumattomasti suljetussa vedenkierrätysjärjestelmässä (veden hapetus, ilmastus, nitrifikaatio eli biologinen suodatus, mekaaninen puhdistus, kasvatusveden vaihto liian ravinnekuorman välttämiseksi, veden desinfiointi otsonin ja UV:n avulla). Arvo-Tec Oy:n ydinosaamisia ovat kalojen ruokintateknologian syvällinen tuntemus, allasteknologiset uudet ratkaisut ja uuden tyyppinen biologinen suodatinosaaminen.  Suomessa on kiertovesijärjestelmällä toimivat pilottilaitokset Imatralla ja Myrskylässä sekä Arvo-Kala Oy:n laitosrakentaminen nieriän kasvatukseen on juuri aloitettu. Arvo-Tec panostaa voimakkaasti tutkimus- ja tuotekehitykseen. Innovaatio on suojattu patenttisuojalla. Innovaation patenttisalkku muodostuu kahdesta suomalaista patenttihakemuksesta: biologisesta suodattimesta ja kalanviljelyaltaasta.

Innovaatio mahdollistaa ympäristöystävällisen kalanviljelyn missä tahansa ja lisäksi sen avulla kalantuotantoa voidaan lisätä Suomessa.

Arvo-Tec Oy perustettiin vuonna 1994. Yrityksen vuoden 2002 liikevaihto on 750 000 euroa. Innovaation kaupallistamisen odotetaan viisinkertaistavan yrityksen liiketoiminnan 5-7 vuodessa.

Arvo-Tec Oy:n toiminnassa tiivistyy Arvo-Kala Oy:ssa vuonna 1969 aloittettu kalankasvatus- ja teknologiaosaaminen. Arvo-Tec toimittaa ruokintateknologiaa kotimaahan ja ulkomaille. Ulkomaantoimitukset kiertovesiteknologian osalta aloitetaan v. 2004 suomalaisten pilottiprojektien jälkeen.

Arvo-Tec Oy
Toimitusjohtaja Kaj Arvonen
Projektijohtaja Seppo Tossavainen
Ruukintie 45, 79620 Huutokoski
Puh. (017) 5559960, faksi (017) 555 9950

Innosuomi 2002 –palkinto:
CodeToys Oy, Espoo
WIPEX – palvelualusta mobiileille viihdesovelluksille

WIPEX on vuorovaikutteisten mobiilipalvelujen toteuttamiseen ja jakeluun tarkoitettu verkko- ja päätelaiteriippumaton palvelualusta. Se mahdollistaa mobiilipelien jakelun maailmanlaajuisesti sekä pelien helpon sovittamisen ja ylläpidon paikalliset tekniset, kielelliset ja sisällölliset tarpeet huomioiden. Mobiilisovellus on sovitettavissa yhteen myös television kanssa, jolloin interaktiivisiin ohjelmiin voidaan osallistua käyttämällä matkapuhelinta.

Asiakkaina on jo yli 50 Codetoysin jakelujärjestelmään liitettyä puhelinoperaattoria, joiden kautta saavutetaan yli 250 miljoonaa mobiilikäyttäjää. Palvelualustaa käyttäen pelejä toteutetaan ja jaellaan mm. Eurooppaan, Lähi-Itään, Afrikkaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Japaniin. Codetoys tekee yhteistyötä laitevalmistajien, mobiiliteknologia- ja sisältöyritysten kanssa ja on toteuttanut pelejä mm. Nokian käyttämään Symbian–käyttöjärjestelmäympäristöön. Sisältöyrityksistä Codetoysin partnereita ovat mm. Hasbro, Celador ja Fremantlemedia.

WIPEXin taustana on teknologiajohtaja Matti Hämäläisen tutkimustyö rakenteisten dokumenttien alueella, jonka ensimmäiset sovellukset olivat oppimisen piiristä. Kehitystyöhön on osallistunut koko tekninen henkilöstö, jonka monivuotinen kokemus edustaa mobiilipelialueella ainutlaatuista osaamiskeskittymää. Codetoys on ollut mukana alan standardeja laativassa Mobile Games Interoperability Forumissa (MGIF) sen perustamisesta alkaen.

Codetoys Oy muodostui Codeonline Oy:n (1998) ja Springtoys Oy:n (2000) fuusioiduttua vuonna 2002.  Liikevaihto oli vuonna 2001 vajaa viisi miljoonaa euroa. Tällä hetkellä henkilöstöä on 60. Yritykseen sijoittaneita strategisia partnereita ovat AOL Time Warner, Bertelsmann ja Motorola. Kehitetyn palvelualustan käyttö tulee edelleen laajentumaan erityisesti cross-media-sovellusten sekä uusia sisältötyyppejä tukevien puhelimien myötä.

Codetoys Oy
Teknologiajohtaja Matti Hämäläinen
Innopoli 2,Tekniikantie 14, 02150 ESPOO
Puh. (09) 439 3040, faksi (09) 4393 0410

Innosuomi 2002 –palkinto:
Liekki Oy, Lohja
Aktiivisten optisten kuitujen valmistaminen suoralla nanohiukkasruiskutuksella

Oli lasi ja tarve värjätä se edullisesti. Oli Taideteollisen korkeakoulun lasitutkijaryhmä ja Tampereen teknillisen korkeakoulun aerosoliryhmä. Syntyi epäortodoksinen keksijäryhmä:  DI Markku Rajala, TkT Juha Tikkanen, TaL Markus Eerola ja TkL Ville Pitkänen. Syntyi keksintö: nanohiukkasruiskutus eli Direct Nanoparticle Deposition, DND.

Oli Internet ja tarve siirtää dataa nopeammin. Oli optiset verkot ja tarve valmistaa aktiivikuituja optisiin vahvistimiin. Tiedettiin, että se onnistuu seostamalla hiuksenpaksuista optista lasikuitua erbiumilla. Analogia: lasin seostaminen erbiumilla on samaa kuin lasin värjääminen! Syttyi lamppu: aktiivikuituja voidaan valmistaa nanohiukkasruiskutuksella! Syntyi Liekki.

DND tuottaa nanohiukkasia, joiden piidioksidilasiin erbium on tasaisesti jakautunut. Kilpailijoiden käyttämässä tekniikassa  erbiumionit paakkuuntuvat eivätkä tehokkaasti vahvista valosignaalia. Seitsemän vuotta vanha peruskeksintö – menetelmä materiaalin tuottamiseksi - löytyy Liekin patenttisalkusta ja viime vuosina salkku on käynyt painavaksi – kiitos kymmenen keksijän.

Liekki on tehnyt aktiivikuitujen valmistamisesta teollisuutta. DND aikaansaa kuituja, joiden ansiosta vahvistimet halpenevat ja paranevat. Vahvistimen kuitumäärä pienenee 80%, hyötysuhde paranee 100% ja vahvistin halpenee 30%.

Optinen tietoliikenne on historiansa syvimmässä lamassa. Silti Liekki on avannut kuitumyyntinsä. Liekin kuitu on testivaiheessa kaikilla merkittävillä kuituvahvistimien valmistajilla. Vuoden 2001 vajaan miljoonan euron liikevaihto kaksinkertaistuu vuonna 2002. Liekin koko tuotanto suuntaa ulkomaille.

Liekki Oy
Teknologiajohtaja Markku Rajala
Sorronrinne 9, 08500 Lohja
Puh. (019) 357 391, faksi (019) 357 3948

Innosuomi 2002 –palkinto:
OY AURINKOLEHTO LTD, TOHMAJÄRVI
Koivunmahlan teollinen tuotanto

Oy Aurinkolehto Ltd:n kehittämä automaattinen keräys- ja pullotusjärjestelmä mahdollistaa koivunmahlan sarjatuotannon ja takaa pitkän huoneenlämpösäilyvyyden ilman kuumakäsittelyä ja jatkossa myös täysin ilman lisä- tai säilöntäaineita. Koivunmahlan kaupallisen tuotannon ongelmana on ollut mahlan heikko säilyvyys. Usean vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena yrittäjäpariskunta Arto ja Susanna Maaranen onnistuivat kaksi vuotta sitten ratkaisemaan säilyvyysongelman innovatiivisella, maailmassakin ainutlaatuisella korkean teknologian sovellutuksella.

Koivumahla on perinteisesti tunnettu puhtaana, terveellisenä luonnontuotteena useissa osissa maailmaa, ja siihen liittyy lukuisia terveysvaikutususkomuksia. Koivunmahla on maultaan mieto ja raikas juoma. Sitä käytetään luonnonlääkkeenä jokapäiväisen olon virkistämiseksi, janon sammuttajana, luonnollisena urheilujuomana tai vaikkapa tervetuliaisjuomana.

Oy Aurinkolehto Ltd:n koivunmahlaa myydään Suomessa yli sadassa liikkeessä.  Pääpaino yrityksen toiminnassa siirtyy tulevaisuudessa vientiin, johon jo tänä vuonna menee noin puolet koivunmahlan tuotannosta. Aurinkolehdon koivunmahlan päämarkkina-alueet ovat Japanissa ja Keski-Euroopassa.

Koivunmahlakausi on lyhyt, noin 3-5 viikkoa keväisin. Tuona kautena Oy Aurinkolehto Ltd saavuttaa nykyisellä laitteistollaan maksimikapasiteetin 300 000 pulloa. Yritys panostaa tuote- ja teknologiseen kehitykseen ja linjaston automaatiotason nostamiseen. Päämääränä yrittäjäpariskunnalla on kannattava liiketoiminta yhdistettynä elämänlaatuun ja perhekeskeiseen elämään. Yrittäjäpariskunta on tehnyt kustannussopimuksen kirjan kirjoittamisesta koivunmahlasta. Kirja julkaistaan keväällä 2003.

Oy Aurinkolehto Ltd                                     
Markkinointipäällikkö Susanna Maaranen
Kirkkotie 424, 82600 Tohmajärvi
Puh. (013) 284 221, faksi (013) 284 222

Innosuomi 2002 –palkinto:
Stick Tech Oy, Turku
everStick, hammashoidon kuitulujite

Stick Tech Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi kuitulujitteita hammashoitoon. Kuitulujitteita käytetään hammaskruunujen, -siltojen, kiskotusten ja irtoproteesien valmistuksessa sekä oikomishoidossa ja juurikanavarestauraatioissa. Kuitulujite on luonnollisen näköinen ja potilaalle suussa miellyttävä. Kuitulujitteen käyttö säästää potilaan tervettä hammaskudosta ja on kustannustehokas hoitomuoto.

Stick Tech tavoittelee markkinajohtajuutta kuitulujitteisissa yhdistelmämuoveissa hammashoidon sovelluksissa. Yritys kouluttaa hammaslääkäreitä ja –teknikoita aktiivisesti kuitulujitteiden käyttöön useissa eri maissa. Stick-kuitulujiteteknologian isänä voidaan pitää dosentti  Pekka Vallittua, joka johtaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella kuitulujitteisia biomateriaaleja tutkivaa tutkimusryhmää. Vallitun tutkimusryhmä kuuluu Turun yliopiston bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmään, jonka Suomen Akatemia valitsi yhdeksi maamme kuudestatoista huippuyksiköstä vuosille 2002-2007.

Stick Tech Oy on perustettu vuonna 1997. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 lähentelee miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee 15 henkilöä. Yrityksellä on neljä pääomasijoittajaa: Sitra, Bio Fund, Investor ja Aura. Stick Tech Oy toimii noin kymmenessä eri maassa ja on  solminut alliansseja mm. Yhdysvalloissa ja Japanissa. Yrityksellä on  jakeluverkostossaan toistakymmentä hammasalan jälleenmyyntiyritystä. Yrityksen liikevaihdosta noin 65 % tulee viennistä. Stick Techin laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001 –sertifiointi, ja yrityksen tuotteet ovat CE-merkittyjä ja FDA-hyväksyttyjä.


Stick Tech Oy
Toimitusjohtaja Thomas Tapio
(Lemminkäisenkatu 46), PL 114, 20521 Turku
Puh. (02) 4808 2500, faksi (02) 241 0032

Varusmiesten INNOINT 2002 –keksintökilpailun Voittajat

INNOINT 2002-keksintökilpailuun osallistui yhteensä 25 kilpailuehdotusta. Ehdotusten ideointiin ja kuvaamiseen otti osaa 29 innovatiivista varusmiestä. Keksinnöt olivat suurelta osin varusmiesten jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. INNOINT-raati päätti jakaa vuonna 2002 neljä palkintoa ja yhden kunniamaininnan. Palkinnot luovuttaa Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala INNOSUOMI pääjuhlassa.

INNOINT 2002 PALKINNON SAAJAT:

1. palkinto (7000 euroa)
reservin alikersantti Petri Niinisalo
”PCR -metodiikkaan perustuva pikaidentifioimismenetelmä biologisen aseagenssin tunnistamiseksi”

2. palkinto (4000 euroa)
reservin aliluutnantti Niclas Sjöblom
”Yhteyslaite keksintö, joka mahdollistaa puhelinyhteyden ylläpitämisen parikaapelikelan läpi jo linjan rakentamisvaiheessa”

3. palkinto (3000 euroa)
reservin alikersantti Harto Pönkä, reservin kersantti Ilkka Harmanen, reservin viestimies Tuomo Kestilä ja reservin viestimies Mika Kaukoranta
”Lomakuljetusohjelmisto”
Kainuun Prikaatin varusmiestoimikunta

4. palkinto (2000 euroa)
reservin jääkäri Janne Kohvakka
”Varo-tietokoneohjelma”

Kunniamaininta (1000 euroa)
reservin kaartinjääkäri Antti Kauppinen
"Vaara-alueen piirto-ohjelma"
Ohjelma on palkittu aiemmin Puolustusvoimien aloitetoimikunnan ja Maanpuolustuksen aloitesäätiön taholta.

Koululaisten INNOkoulu 2002 –ideointitapahtuman voittajat
Koululaisten INNOKOULU 2002-ideointitapahtuma järjestettiin Jyvässeudulla yhteistyössä Jyväskylän Alvar Aalto-museon kanssa, jonka työpajassa käy vuosittain tuhansia koululaisia. Innokouluun osallistui 11 koulua ja ideoita syntyi 276 kpl. INNOSUOMI-raati päätti jakaa vuonna 2002 peruskoulusarjassa 3 palkintoa ja 3 kunniamainintaa sekä lukiosarjassa 2 palkintoa ja 2 kunniamainintaa. Palkinnot luovuttaa pääjohtaja Jukka Sarjala Opetushallituksesta INNOSUOMI-pääjuhlassa.

PERUSKOULUSARJA

1. palkinto (600 euroa):
Henri Flinkman, Pohjanlammen koulu (1 lk): Tupla suojatie

Jaettu 2. palkinto (400 euroa):
Juho Johansson, Toivakan kirkonkylän ala-aste (2 lk): Sienien myrkyllisyystunnistin
Laura Jäntti, Muuratsalon koulu (1 lk): Avainkypärä polkupyöräilijälle

Kunniamaininta:

Maria Turpeinen, Muuratsalon koulu (2 lk): Kaksoisportaat
Sampo Klemetti, Muuratsalon koulu (2 lk): Lämmin nalle
Muuratsalon koulu:  Aktiivinen osanotto ja esimerkillinen valmentautuminen INNOKOULU 2002 tapahtumaan

LUKIOSARJA

1. palkinto (600 euroa):
Leena-Kaisa Kammonen, Palokan lukio (1 lk): Muruton pöytä

2. palkinto (400 euroa):
Joonas Härmä ja Tuomas Korpela, Palokan lukio (1 lk): Suihku warmer

Kunniamaininta:
Olli Saikkonen (Palokan lukio, 1 lk): Säätötuoli
Anssi Roiha (Palokan lukio, 1lk): Nastanpoistokone