Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Tein virheen, eli armotonta menoa!

Päätin muutama vuosi taaksepäin ryhtyä kouluttautumaan tutkijaksi. Hain rahoitusta, otin lainaa,
työskentelin ulkomailla jatko-opintoja ja tutkimustani tehden ja tingimme perheen kanssa elintasosta
ja turvallisuudesta. Esikoinen oli päivähoidossa Ruotsissa ja Ranskassa ja sopeutumaan oli
opittava. Olimme nuoria optimisteja ja uskoimme tyhmästi yleisesti esitettyihin meritokraattisiin
periaatteisiin koulutuksen kannattavuudesta.

Kun vuonna 2004 valmistuin tohtoriksi 4 akateemista tutkintoa ja professorin sekä lehtorin
viransijaisuuksia repussa sain huomata, ettei kyseistä koulutusta arvosteta lainkaan. Työnantajani
Helsingin yliopiston laitos Svenska social- och kommunalhögskolan, uusliberaalien New Public
Management -oppien mukaisesti, ei ole antanut tutkinnolle mitään arvoa. Ainoa asia jolla on jotain
arvoa on laitokselle sisään virtaavat rahat. Sama koskee tunnettua (sos.psyk) professoria,
joka aiemmin voimallisesti painotti tohtorin tutkinnon merkitystä tutkijana toimimiselle. Omat opiskelijani ovat
menneet rahoitushakemuksissa ohitseni. Virkojen muodostuksessa ja virantäytöissä sekä
muussa johtamisessa käytetään mielivaltaa. 15 vuotinen työura saman työnantajan palveluksessa
ei anna mitään oikeuksia. Laitoksen johto kampittaa parhaimpansa mukaan, tavalla joka muistuttaa
syrjintää. Vaikutelmaksi muodostuu, että poliittinen vakaumukseni on syynä. Jan-Magnus Janssonin
periaate yhteiskuntatieteilijän poliittisesta aktiviteetista ei ilmeisesti päde jos yhteiskuntatieteilijä on
sosialidemokraatti. Näytöillä ja aiemmin tehdyillä suorituksilla ei ole ollut mitään arvoa. Hattu kourassa saa
toivoa olemassaolon oikeutusta.

Työttömyyskaudet ovat kasautuneet ja vuosittaiset verotettavat tulot ovat pienentyneet jatkuvasti.
Kymmeniä hakemuksia on tehty yksin ja yhdessä, Suomessa ja EU:ssa, yliopistoon ja säätiöille,.
mutta surkealla tuloksella. Johtopäätös on sama: tohtorin tutkinto on arvoton! Samaan johtopäätökseen
ovat tulleet muutkin post doc. -vaiheen tutkijat ja ovat vähin äänin häipyneet laitokselta. Vanhan ajan
kandidaatteja palkataan kaveriperusteella opettajiksi.

Kun nyt mietin asioita taaksepäin usean vuoden korkea koulutus takanani ja kahden pienen lapsen isänä, voin
vain todeta tehneeni suuren ja peruuttamattoman virheen. Minua on petetty! Ei olisi pitänyt uskoa
yliopistoväen ja opetusministeriön retoriikkaan ja kouluttautua tutkijaksi. Yliopiston johto purkaa raivioisasti
sivistysyliopiston perinnettä eikä koulutetuille tutkijoille ole käyttöä. Rehtorina, hallintopäällikkönä,
tutkimuslaitoksen johtajana, ylipiston opettajana, tiedeasiantuntijana eikä edes tutkijana tarvitse olla tohtori.
Yliopiston päättävissä asemissa olevat ei-tohtorit purkavat kaunaansa tohtoreihin.

Opiskelijani ja ohjattavani ovat vierestä nähneet miten meritokraattisten sääntöjen mukaan pelaamisella
ja tieteen rehellisyysperiaatteiden mukaisesti toimimalla ei ole mitään positiivisia seurauksia ja ovat omalta
osaltaan menettäneet motivaatiotaan opiskeluun ja tutkimuksen tekoon. Näillä kokemuksilla en voi suositella
heille kouluttautumista ja tutkijan uraa, sillä tutkijuus ei Suomessa ole julkilausutuista koulutusvaatimuksistaan
huolimatta ammatti vaan harrastus. Heille täytyy ajan hengen mukaisesti viestittää Nalle Wahlroosin
"tutkijanura kriisissä" seminaarissa huhtikuussa 2007 esittämää ideologiaa että "tekevät mielummin
sitä mikä on hauskaa".

VTT Mika Helander