Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Opetusministeriön ideologiatuotantoa

Tänään on julkaistu nuorten tohtoreiden työllistymistä koskeva tutkimusraportti.
(Taisin itsekin vastata tuohon kyselyyn taannoin.) Tutkimuksen uutisessa
sanotaan muun muassa seuraavasti (tiedote on vielä ruusuisempi):

"Tuoreet tohtorit työllistyvät hyvin ja ovat pääosin tyytyväisiä työmarkkina-asemaansa. Suurimmalle osalle väittelijöistä valmistuminen toi lisää palkkaa, vaativampia työtehtäviä tai enemmän vastuuta.

– Tutkimustehtäviä lukuun ottamatta tohtorintutkinto ei kuitenkaan tuonut selvää kilpailuetua alempiin tutkintoihin verrattuna, kertoo tutkimuksen koonnut erikoistutkija Arja Haapakorpi.

Tohtorintutkinnon vaikutukset näkyivät selvemmin työpaikkatasolla: tuoreen tohtorin palkka nousi tai hän sai vaativampia työtehtäviä.

- Erityisen hyvin olivat palkkatasoaan nostaneet kasvatustieteilijät ja terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet tohtorit, kun taas kauppatieteen alan tohtoreiden palkka oli sama kuin maistereilla, tutkimuksen koonnut erikoistutkija Arja Haapakorpi Palmeniasta kertoo.

Väitöskirjan aihe oli merkittävä asiantuntija-aseman kohentaja niin tohtoreiden kuin heidän työnantajiensakin mielestä. Yrityksissä tohtoreita palkattiin erityisesti tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyviin tehtäviin, sillä tohtoreilla koettiin olevan tutkimusosaamisen lisäksi kyky luoda suhteita yliopistomaailmaan.

- Tohtoreista katsottiin olevan yritykselle myös imagoetua. Erityisen paljon tutkinnon mukanaan tuomaa imagoa arvostettiin kansainvälisessä yhteistyössä ja yhteistyössä yliopistojen kanssa, Haapakorpi sanoo.

Sekä opetusministeriön opetusneuvos Erja Heikkinen että Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Ossi Tuomi painottivat tohtoreiden oman aloitekyvyn tärkeyttä työmarkkinoilla.

– Tohtoreiden määrä kasvaa koko ajan. Samaan aikaan lisääntyvät kuitenkin myös työmahdollisuudet yksityisellä sektorilla. Opetusministeriön tai yliopiston tehtävä ei ole järjestää työpaikkaa jokaiselle tohtorille, muistutti Heikkinen.

Tutkimus käsittelee yhdeksästä yliopistosta vuosina 2004–2005 väitelleiden tohtoreiden työuraa. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Aarresaari-verkoston sivuilla osoitteessa www.aarresaari.net."

Olen alustavasti silmäillyt raporttia ja kovin ovat alhaiset vastausprosentit monen yliopiston osalta!

Lisäksi tiedotteen yksipuolinen tohtoreiden työmarkkinatilanteen ylistäminen herättää ainakin minussa epäilyksen, ja vaikuttaakin siltä, että useat raportin kriittisistä huomioista on jätetty (opm:ä myötäkarvaan silittäen) uutisen ulkopuolelle. Näin ruusuinen ei todellakaan tohtoreiden työllisyystilanne ole ja olisikin ollut syytä paneutua hieman enemmän eri tieteenhaarojen eroihin.

OPM:n virkamies Erja Heikkinen piiskaa tohtoreita ja sanoo ettei ministeriöllä tai yliopistolla ole velvollisuutta huolehtia tohtoreille työpaikkaa. Tulkinta on karkeasti erehtyvä kahdesta syystä. Ensinnäkään siinä ei ymmärretä tohtorikoulutuksen erityislaatua esimerkiksi yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissa. Toiseksi, kenellä on vastuu tohtoreiden työllistymisestä ellei opetusministeriöllä, jonka pitäisi mitoittaa tohtorituotanto työmarkkinatarpeen mukaiseksi? Se, että neljäsosalla tohtoreista on ollut työllistymisvaikeuksia ja myös suurella osalla kokemuksia työttömyydestä valmistumisen jälkeen, ei missään tapauksessa anna opetusministeriölle hyväksyttyä arvosanaa
mitoituksen osalta.

Aktiviteettia peräänkuuluttavat tohtoreilta, joka on suoranaista herjaamista monen tohtorin korvissa, jotka ovat vuodattaneet sydänvertaan hakemusrumbaan huonolla tuloksella. Lisäksi tiedote viestii linjauksesta, että tohtorit ovat työvoimaa mihin tahansa työmarkkinoille, ei erityisesti tutkimustehtäviin. OPM pyrkii siis rakentamaan laaja-alaista tutkijakoulutusta, ilman että halutaan tutkijaksikouluttautuneiden toimivan tutkijoina. Kallista puuhastelua tällainen on sekä rahallisesti että inhimillisesti!

terv. Mika Helander