Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Vetoomus Kotuksen puolesta - Vädjan för Focis

Vetoomus Kotuksen puolesta - Vädjan för Focis

Vetoomus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puolesta
(på svenska längre ner på sidan, English version further down)

Opetusministeriö esittää, että uuden tuottavuusohjelman myötä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta (Kotuksesta) vähennetään vuosien 2012–2015 aikana 22 henkilötyövuotta. Jo käynnissä olevan tuottavuusohjelman mukaan Kotuksesta vähennetään 12 henkilötyövuotta vuosina 2007–2011. Yhteensä vähennys on 34 henkilötyövuotta. Tämä on kolmasosa laitoksen nykyisestä henkilöstöstä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on opetusministeriön alainen itsenäinen kielentutkimuslaitos, jonka alaan kuuluvat mm. kielen- ja nimistönhuolto ja niitä tukeva tutkimus, tieteellisesti merkittävien sanakirjojen toimittaminen sekä kielellisten aineistojen ja arkistojen tarjoaminen kansalaisille. Kotus toimii näillä alueilla Suomen virallisten kielten (suomi ja ruotsi), Suomen virallisten vähemmistökielten (saame, romani ja viittomakieli) ja pienellä panoksella joidenkin suomen sukuisten kielten (mm. karjalan kieli) hyväksi. Kotuksen ilmaisia palveluja ovat mm. Kielitoimiston www-sivut ja neuvontapuhelin, kieliaineistopalvelu Kaino ja Ison suomen kieliopin verkkoversio.

Jos opetusministeriön kaavailemat lisäleikkaukset toteutuvat, joutuu jo nyt ahdingossa oleva Kotus supistamaan toimintaansa radikaalisti. Se joutuu karsimaan toimintaansa satunnaisesti sen mukaan, mistä toiminnoista jää ihmisiä eläkkeelle seitsemän seuraavan vuoden aikana. Vaarassa ovat mm. kulttuurisesti arvokkaiden arkistojen ylläpito ja vuosikymmeniä käynnissä olleet kansalliset sanakirjahankkeet. Selvää on, että uusien toimien aloittaminen tänä aikana on äärimmäisen hankalaa, koska uusia työntekijöitä ei voi palkata. Näin Kotuksen on lähes mahdoton reagoida suomalaisessa kieliyhteisössä tapahtuvaan kehitykseen ja toimia kielenkäyttäjien ja kielten hyväksi muuttuvassa maailmassa.

Me allekirjoittaneet vetoamme Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puolesta ja vaadimme, että vuosille 2012–2015 esitetyt lisäleikkaukset perutaan.