Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Meritokratia

Mika Helander kirjoitti meritokraattisista periaatteista ja koulutuksen kannattavuudesta. Pitipä heti varmistaa, että ymmärrä riittävän hyvin tuon käsitteen. Jos joku muu olisi epävarma, laitan tuohon alle pari kuvausta

Wikipedia määrittelee näin:
Meritokratia on yhteiskunnallinen järjestelmä, jossa valta perustuu yksilön ansioihin ja saavutuksiin varallisuuden tai sosiaalisen aseman sijaan. Meritokraattiset yhteiskunnat, valtiot ja organisaatiot painottavat lahjakkuutta, koulutusta ja pätevyyttä yhteiskuntaluokan, etnisyyden tai sukupuolen sijaan.
Termiä käytetään usein negatiivisessa merkityksessä kuvaamaan yhteiskuntaa, jossa yksilön asema määräytyy kilpailun kautta (ks. sosiaalidarwinismi), mutta monet pitävät termiä myös positiivisena.

Jukka Korpelan kokoama Pienehkö sivistyssanakirja määrittelee näin:
meritokratia järjestelmä, jossa valtiollinen valta t. yhteiskunnallinen asema perustuu (vain) ansioihin, saavutuksiin ¶ Käsite on melko epämääräinen. Sillä on tarkoitettu mm. (kuviteltua) yhteiskunnallista järjestelmää, jossa perityllä asemalla t. omaisuudella ei ole merkitystä, mutta myös valtajärjestelmää, jossa vallankäyttäjiä ei valitse kansa vaan virka- yms. ansioihin perustuva hallintokoneisto.

Jukka Kivi