Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(4): Hallituspuolueet ahdistavat eläkkeensaajia

Vastauksena Veli-Matti Hurskaiselle totean, että olet siinä aivan oikeassa, että tämän hallituksen teot ja kyvyttömyys kohdistuvat ankarasti kaikkiin pienituloisiin. Edes edellisen hallituksen teot ja linjaukset vähäosaisempien auttamiseksi eivät auta. Nykyinen hallitus on ideologisista perusteista johtuen, vihreät mukaan lukien, piittaamaton pienituloisten ihmisten auttamisesta.
Maassamme on kaikki eläkelajit huomioon ottaen yli 1,4 miljoonaa eläkkeensaajaa. Eläkkeen suuruudesta riippumatta kaikkien eläkkeiden reaalinen ostovoima heikkenee voimakkaasti vuonna 2008.
Suhteessa palkansaajaväestön ansiotason muutokseen eläkkeensaajien suhteellinen asema romahtaa. Palkansaajat saivat jo sopimuskauden alkaessa satojen eurojen suuruiset kertasuoritukset, jotka euromäärältään vastasivat jo 60 % keskimääräisen eläkkeen koko vuoden 2008 aikana antamaa lisätuloa. Lisäksi palkansaajat saavat useamman palkankorotuserän 1.10.2007 - 31.12.2008 välillä. Yleisesti korotuseristä kaikki ovat suurempia kuin eläkkeisiin maksettu indeksikorotus. Lisäksi tulee vielä paikallisesti sovittavat korotuserät.
Erilaiset verojen ja maksujen korotukset sekä yleinen inflaatiokehitys uhkaa kuitenkin myös palkansaajaväestön reaalisen ostovoiman kehitystä.
Yksin asuvat kansaneläkkeensaajat, joiden eläke nyt on 558,46 euroa/kk sekä avo- tai avioliitossa elävät, jotka nyt saavat 495,35 euroa/ kk, saivat edellisen hallituksen tekemien lakimuutosten ((tasokorotus, paikkakuntakalleusluokitus) ansiosta suhteellisesti paremman korotuksen kuin muut eläkeläiset. Heidänkin euromääräisesti pienet korotukset katosivat kuitenkin hintojen ja maksujen nousuihin jo heti.

Yksinhuoltajien lapsilisät nousivat myös edellisen hallituksen ansiosta nyt 27,3 % ja ovat nyt 46,60 euroa/ kk lapselta. Tämäkin apu yksinhuoltajilta katoaa hintojen ja maksujen korotuksiin eikä riitäkään.
Kohtalaisen suuri osa opiskelijoista tulee saamaan 1.8.2008 alkaen opintoavustukseen 15 % korotusta ja/ tai vähintään 16 euroa/ kk. Voimme kai olla samaa mieltä siitä, että tämäkään ei reaalista ostovoimaa nosta.
Tilastojen mukaan pahimmassa taloudellisessa ahdingossa ovat pitkäaikaisesti pienituloiset tai tulottomat ihmiset. Tämä on tietysti itsestään selvää.
Näitä ovat toimeentulon kannalta erityisesti:
Liian pientä eläkettä saavat.
Pelkällä työmarkkinatuella pitkäaikaisesti ja yhtämittaisesti olleet ihmiset.
Syrjäytyneet, jotka ovat menettäneet työmarkkinatuenkin syystä tai toisesta.
Pitkäaikaissairaat.
Aivan omana ryhmänään toimeentuloasiakkaista tulevat pienituloiset useamman lapsen yksinhuoltajat.
Sen lisäksi, että vallassa olevien hallituspuolueiden pitäisi turvata oikeudenmukaisuussyistä 1,4 miljoonan eläkkeensaajan reaalinen ostovoima myös vuonna 2008, pitää hallituksen myös minun mielestäni ryhtyä heti ihmisarvon edellyttämiin toimenpiteisiin ahdingossa monista eri syistä elävien ihmisten auttamiseksi.

Veikko Simpanen